VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Lùi thời hạn trả nợ để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Lùi thời hạn trả nợ để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 07/9/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 được gửi vốn nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại

Ngân hàng miễn, giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ban hành Quy chế mới về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Theo đó, NHNN quyết định thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN quy định, khách hàng được cơ cấu thời hạn trả nợ nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021; phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 - 30/6/2022; có số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; khách hàng được đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi do ảnh hưởng bởi COVID-19; khách hàng có đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được tổ chức tín dụng đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại; Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật; thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19; không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu  lại thời hạn trả nợ, hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Trong đó, số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Một là, số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận (trừ 02 trường hợp liền kề dưới đây).

Hai là, số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020.

Ba là, số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 10/6/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021.

Bốn là, số dư nợ của khoản phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 07/9/2021.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng được thực hiện đến ngày 30/6/2022.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN về phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 01/8/2021.

Cụ thể, giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu đối với số dư nợ Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận. 

Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày khoản nợ bị chuyển quá hạn đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 10/6/2020, quá hạn trước ngày 17/5/2021; và số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 01/8/2021, quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 07/9/2021.

Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện miễn, giảm lãi lần đầu đối với số dư nợ được quy định tại Thông tư này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM