VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Từ chối thanh toán khoảng 980 khoản chi chưa đáp ứng quy định

Quý I/2019, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán ước khoảng 6,8 tỷ đồng vốn ngân sách.

Từ chối thanh toán khoảng 980 khoản chi chưa đáp ứng quy định

Thống kê cho thấy, trong quý I/2019, thông qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã từ chối 980 khoản chi chưa đáp ứng quy định.

[Infographic] Hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2018

Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước

9 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai trong năm 2019

Một số vấn đề trong quản lý thu, chi tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước địa phương

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, trong quý I/2019, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán ước khoảng 6,8 tỷ đồng vốn ngân sách từ hoạt động kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư.

3 tháng đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư  ước đạt 49.834 tỷ đồng, bằng 14,2% kế hoạch.

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 49.678,5 tỷ đồng, bằng 14,2% kế hoạch (vốn xây dựng cơ bản giải ngân 41.947,4 tỷ đồng, bằng 14,6% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 1.856,6 tỷ đồng, bằng 7,8% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 5.874,5 tỷ đồng, bằng15,1% kế hoạch). Nguồn thu để lại giải ngân là 155,5 tỷ đồng, bằng 20,9% kế hoạch Kho bạc Nhà nước nhận được.

Về công tác huy động vốn cho ngân sách nhà nước, tính đến ngày 22/3/2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 73.648,5 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM