Ngành Thuế đảm bảo hoạt động thông suốt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

PV

Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong toàn Ngành triển khai các biện pháp đảm bảo tiến độ thu ngân sách nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người nộp thuế trong suốt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ngành Thuế chủ động sắp xếp, bố trí lịch làm việc và phân công trực Tết phù hợp, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để đảm bảo các hoạt động thông suốt.
Ngành Thuế chủ động sắp xếp, bố trí lịch làm việc và phân công trực Tết phù hợp, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để đảm bảo các hoạt động thông suốt.

Tổng cục Thuế vừa có Văn bản số 113/TCT-VP gửi các đơn vị trong toàn Ngành về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Theo đó, Tổng cục Thuế lãnh đạo các đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư, Công điện số 1174/CĐ-TTg và Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo tiến độ thu ngân sách nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người nộp thuế trong suốt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế phối hợp với các cơ quan trên địa bàn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Quý Mão. 

Nghiêm túc thực hiện quy định không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi… Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Đồng thời, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; Chủ động sắp xếp, bố trí lịch làm việc và phân công trực Tết phù hợp, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để đảm bảo các hoạt động thông suốt.

Đồng thời, toàn Ngành khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, xử lý kịp thời các công việc, tình hình phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm.