Số thu tháng đầu năm do cơ quan Thuế quản lý tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2022

Việt Dũng

Chiều ngày 30/1/2023, Tổng cục Thuế đã tổ chức họp giao ban tháng 1/2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và chủ trì Hội nghị. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tháng 1/2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt 179.500 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 179.500 tỷ đồng, đạt 13,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2022. 

Trong đó, số thu ngân sách trung ương ước đạt 82.151 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán, bằng 121,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 97.349 tỷ đồng, bằng 11,9% dự toán, bằng 107% so với cùng kỳ.

Có 9/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 8%). Trong đó, một số khoản thu lớn như khu vực doanh nghiệp nước ngoài ước đạt 14,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 15,2%; khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 16,1%...

Nếu so với cùng kỳ, có 7/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng. Có thể kể đến như thu từ khu vực doanh nghiệp nước ngoài ước tăng 23,1%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 27,4%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 31,5%...

Bên cạnh đó, có 13/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân ước bằng 73,7%; thuế bảo vệ môi trường ước bằng 39,3%; lệ phí trước bạ ước bằng 60,2%...

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, Tổng cục Thuế đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời, triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 của cả nước cũng như từng địa phương theo tinh thần tại các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. 

Toàn ngành Thuế thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 0,99% kế hoạch năm 2023 (795 DN/80.132 DN) và bằng 159,64% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 1.196 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 134,84% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền thu nợ thuế của toàn Ngành trong tháng 1/2023 ước đạt 1.500 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 1.350 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 150 tỷ đồng.

Toàn ngành Thuế đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử...

Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2022 ngành Thuế đã hoàn thành nhiệm vụ một cách toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Trên cơ sở đó, những ngày đầu của năm 2023, toàn Ngành đã bắt tay triển khai ngay những nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi của năm 2023, trong đó khó khăn, thách thức là nhiều hơn, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp.

Theo đó, đối với công tác dự toán thu thuế, cần bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; Phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 2 và quý đầu của năm 2023. 

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, khẩn trương thực hiện thanh, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc kế hoạch của năm 2022 chuyển sang, đảm bảo hoàn thành trong quý I/2023. Đồng thời, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt.

Về hóa đơn điện tử, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và ban hành ngay bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về hóa đơn. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, báo cáo Bộ Tài chính phương án thành lập Trung tâm cơ sở dữ liệu, triển khai hóa đơn điện tử thuộc Tổng cục Thuế theo hướng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hóa đơn, kiểm soát, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử nhằm thực hiện quản lý thuế hiệu quả. 

Đặc biệt, để triển khai thực hiện thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu xây dựng, trình Bộ Tài chính công văn gửi Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành tích cực phối hợp với cơ quan thuế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cùng với đó, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu toàn ngành Thuế thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định pháp luật thuế.