Ngành Thuế thu hồi được trên 42.000 tỷ đồng tiền thuế nợ

PV.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra ngày 11/1, ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, do triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế, nên trong năm 2016, ngành Thuế đã đôn đôc thu hồi được 42.075 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 31/12/2016, số tiền thuế nợ trong toàn ngành Thuế là 72.405 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2016, số tiền thuế nợ trong toàn ngành Thuế là 72.405 tỷ đồng.

Báo cáo về số tiền thuế nợ trong toàn ngành Thuế, ông Tuấn cho biết, tính đến ngày 31/12/2016, số tiền thuế nợ trong toàn ngành Thuế là 72.405 tỷ đồng (không bao gồm tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh và tiền thuế nợ đang xử lý), giảm 1.489,4 tỷ đồng so với ngày 31/12/2015.

Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 30.404,5 tỷ đồng; các khoản phạt và tiền chậm nộp là 25.962,7 tỷ đồng; tiền thuế nợ không có khả năng thu là 16.037 tỷ đồng.

Một số Cục Thuế địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nợ như: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An, Khánh Hòa.

Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, hạn chế nợ thuế mới phát sinh cũng như tăng cường thu hồi nợ đọng, thời gian tới, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thông báo tất cả danh sách các doanh nghiệp nợ thuế; đồng thời rà soát, đôn đốc và thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Tổ chức kiểm điểm định kỳ hàng tháng việc thực hiện cưỡng chế nợ của cac Cục Thuế địa phương.