Ngày 11/11/2020, huy động thành công thêm 5.407 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

PV.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa huy động thành công 5.407 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong phiên đấu thầu ngày 11/11/2020 cho các kỳ hạn gọi thầu 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày 11/11, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài từ năm 2019 mặc dù có chiều hướng giảm, song trong 10 tháng đầu năm 2020, khối ngoại có xu hướng mua ròng với giá trị trên 3.000 tỷ đồng.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 5.407 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10, 15 năm, giảm tại kỳ hạn 30 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 90 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,22%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,55%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/10/2020). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 201 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,78%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/10/2020). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 116 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,24%/năm, giảm 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/10/2020).

Như vậy, kết quả, phiên đấu thầu trong phiên đấu thầu này đã huy động được 5.407 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10, 15 năm, giảm tại kỳ hạn 30 năm.

Thống kê cho thấy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 276.049 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu.

Số liệu mới nhất của Kho bạc Nhà nước cũng cho thấy, lãi suất phát hành TPCP bình quân 10 tháng năm 2020 hiện ở mức 2,92%/năm (giảm 1,6%/năm so với mức bình quân năm 2019).

Giá trị giao dịch bình quân trong 10 tháng đầu năm 2020 có xu hướng tăng, đạt trên 9,6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2019. Tỷ trọng giao dịch repo giảm so với năm 2019, ở mức 50% tổng giao dịch toàn thị trường.

Trong đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài từ năm 2019 mặc dù có chiều hướng giảm, song trong 10 tháng đầu năm 2020, khối ngoại có xu hướng mua ròng với giá trị trên 3.000 tỷ đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường hiện nay, khối bảo hiểm chiếm 54%, còn lại là khối các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính, quỹ đầu tư.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết TPCP đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019, kỳ hạn niêm yết bình quân được kéo dài tới 8,93 năm, tăng 8% so với năm 2019.