Ngày 28/7, 4 tân binh gia nhập sàn UPCoM

PV.

Ngày 28/7/2017, hơn 82,2 triệu cổ phiếu của 4 công ty gồm: CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (MCK: CPI), CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (MCK: JOS), CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (MCK: CC4) và CTCP Đầu tư Dệt may G.Home (MCK: G20) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở GDCK Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 822,2 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân lên sàn UPCoM từ ngày 28/7/2017.
CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân lên sàn UPCoM từ ngày 28/7/2017.

CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân

CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) được thành lập năm 2007 là công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cùng với 2 cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh và CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) với mục tiêu chính là tạo ra chuỗi khép kín cung cấp dịch vụ cảng và logistic tại cảng Cái Lân – Quảng Ninh.

Năm 2013, công ty tăng vốn điều lệ lên hơn 365 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 56,58% vốn cổ phần và CTCP Cảng Quảng Ninh nắm giữ 9,48% vốn cổ phần.

Mã chứng khoán: CPI

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 36.505.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 365.050.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 5.900 đồng/cổ phiếu       

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chính của CPI được thực hiện chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các vùng phụ cận, bao gồm dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container, các dịch vụ vận chuyển, tập kết, lưu kho bãi, xuất hàng hóa lên tàu và hỗ trợ thông quan tại cảng Cái Lân.

Bên cạnh đó, công ty cũng là đối tác đóng góp 50,08% cổ phần tại Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Lân  (CITC), liên doanh với tập đoàn SSA Marine Hoa Kỳ khai thác các bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân vì vậy CPI có lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong việc phát triển các dịch vụ logistics cảng biển tại khu vực phía bắc Việt Nam.

Kết quả kinh doanh năm 2015 - 2016

                                                                              Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Vốn chủ sở hữu

(62,8)

(64,1)

Doanh thu thuần

69,9

51,5

Lợi nhuận sau thuế

(154,7)

(1,3)

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

(1.722)

(1.758)

                                                                 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016

Theo kế hoạch phát triển trong thời gian tới, CPI sẽ tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng cảng biển bao gồm các bến cảng 2, 3, 4 Cảng Cái Lân, mở rộng thêm bến 8, 9 và xây dựng khu hậu phương của cảng.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

62

70

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

800

1.000

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)

1,29

1,43

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)

0,22

0,27

                                                                     Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

3 công ty khác cũng có cổ phiếu giao dịch trên UPCoM cùng ngày 28/7 gồm có:

CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải

- Mã chứng khoán: JOS

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 15.322.723 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 153.227.230.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.400 đồng/cổ phiếu       

CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4

Mã chứng khoán: CC4

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 16.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 160.000.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu     

CTCP Đầu tư Dệt may G.Home

Mã chứng khoán: G20

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.400.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 144.000.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.900 đồng/cổ phiếu