VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 22,8 triệu lượt người

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 22,8 triệu lượt người

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số chi các loại bảo hiểm trong hai tháng đầu năm là 44.000 tỷ đồng (tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 9.100 tỷ đồng, chi từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 23.800 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp là 598,2 tỷ đồng và chi từ quỹ bảo hiểm y tế 10.600 tỷ đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm

Chế độ bảo hiểm y tế với trường hợp bị tai nạn lao động?

Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Đổi mã quyền lợi thẻ Bảo hiểm y tế thực hiện thế nào?

Giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí

Trong hai tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 1,09 triệu lượt người, tăng 50.000 lượt người (5%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó có 26.400 người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng; 82.500 lượt người hưởng trợ cấp một lần, 974.300 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
 
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giải quyết cho 155.300 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2016.
 
Riêng đối với bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt nam đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 22,8 triệu lượt người, tăng 1,5 triệu lượt người (6,7%) so với cùng kỳ năm 2016, chi trả hơn 10.600 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế.
 
Tính đến hết tháng Hai, ước tính có khoảng 13 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 11,2 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 225.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 76,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ bao phủ 82% dân số).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM