Nhật Bản là quốc gia cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Hà Nội

Theo enternews.vn

Tính đến tháng 5/2017, Nhật Bản đang là quốc gia cung cấp số vốn ODA lớn nhất với số tiền cam kết khoảng hơn 2 nghìn USD, chiếm 56, 4%; tiếp sau là Pháp với hơn 600 triệu USD, chiếm 14,56%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tiếp sau Nhật Bản và Pháp là Ngân hàng Thế giới (ADB) 9,25% (439,15 tr.USD), Ngân hàng Thế giới (WB) 5,3% (251,15 tr.USD) và các nhà tài trợ song phương, đa phương khác như Phần Lan, Bỉ, Hàn Quốc, EIB, CTF…  với số vốn chiếm 14,67% (khoảng 696,27 tr.USD). Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các dự án ODA là lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông đô thị 56% và cấp, thoát nước và xử lý nước thải 31,8%.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, thành phố Hà Nội xác định việc huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cần tiếp cận linh hoạt theo hướng sử dụng tối đa các khoản vay ODA, kết hợp với viện trợ không hoàn lại và vay ưu đãi.

Đối với vốn ODA không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật sẽ ưu tiên sử dụng cho các lĩnh vực: xây dựng chính sách, phát triển thể chế và tăng cường năng lực quản lý dự án, quản lý hạ tầng đô thị (đặc biệt lĩnh vực quản lý vận, hành đường sắt đô thị); hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc, nghèo của Hà Nội; chuẩn bị các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA có công nghệ kỹ thuật cao, phức tạp và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có kết hợp ODA;…

Đối với vốn vay ODA, Hà Nội sẽ tập trung nguồn vốn này cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước (Thành phố) có mức độ ưu tiên cao, có tác động lan tỏa và không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp, không có khả năng thực hiện thông qua xã hội hóa hoặc tư nhân không làm được; Thực hiện cho vay lại từ ngân sách Nhà nước cho các chương trình, dự án đầu tư phát triển có khả năng thu hồi vốn.

Với nguồn vốn vay ưu đãi sẽ đuợc tập trung để đầu tư cho các chương trình, dự án có nguồn thu và có khả năng trả nợ chắc chắn (như các công trình điện, hệ thống thông tin liên lạc viễn thông, các công trình sản xuất có hàm lượng công nghệ và kỹ thuật cao, cấp nước, ...); những dự án đầu tư thúc đẩy khu vực tư nhân (bao gồm cả dự án đầu tư theo hình thức PPP). Việc huy động nguồn vốn này phải xem xét và cân nhắc đến hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng hoàn trả.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã thu hút và triển khai 104 dự án ODA với giá trị tài trợ cam kết khoảng 5.063,36 triệu USD. Trong đó, giá trị đã ký kết là 3.143,37 triệu USD, đã giải ngân 1.167,39 triệu USD, đạt 37,14% giá trị ký kết. Giá trị ký kết ODA không hoàn lại là 261,93 triệu USD, chiếm 8,33% trong tổng số vốn đã ký; ODA vốn vay và vốn vay ưu đãi: 2.881,44 triệu USD, chiếm 91,67%.