Nhiều doanh nghiệp thận trọng với kế hoạch kinh doanh năm 2020

Theo Ngọc Huyền/nhadautu.vn

Nhiều doanh nghiệp đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019.

 Nhiều doanh nghiệp muốn đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 thận trọng (Ảnh: Internet)
Nhiều doanh nghiệp muốn đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 thận trọng (Ảnh: Internet)

Ngày 30/3, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 9/3.

Trong năm 2020, PPC dự tính doanh thu cả năm đạt hơn 8.277 tỷ đồng, giảm 3% so với kế hoạch năm 2019. Trong khi kế hoạch lợi nhuận 2020 giảm 56% - giảm hơn một nửa so với năm ngoái, còn gần 677 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ sản xuất điện (bao gồm chi phí lãi vay) ước đạt gần 446 tỷ đồng. Phấn đấu cổ tức chi trả với tỷ lệ 15%.

Về sản lượng, PPC dự kiến sản xuất 6,2 triệu kWh (tăng 3,3% so với 2019), trong đó sản lượng điện bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Công ty TNHH MTV (EVN) là gần 5,6 triệu kWh (tương ứng hơn 90% sản lượng điện).

Chốt phiên 13/3, PPC đạt 22.800 đồng/ cổ phiếu, giảm 26,32% so với một tháng trước đạt 28.800 đồng/ cổ phiếu (phiên 17/2).

CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) cũng là doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh năm 2020 sụt giảm so với năm trước. Theo báo cáo thường niên năm 2019, SRC lên kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt 916 tỷ đồng, giảm 1% so với mức thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 21 tỷ đồng, giảm 59%.

Thời gian tới, công ty dự kiến tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 20/4. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 26/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3.

Về kết quả kinh doanh 2019, tổng doanh thu SRC đạt được 929,15 tỷ đồng, tương đương năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 41,4 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2018.

Giá cổ phiếu SRC trên thị trường một tháng trở lại đây vẫn loanh quanh ở mức 18.000-19.000 đồng/ cổ phiếu. Chốt phiên 13/3, SRC đạt 18.200 đồng/ cổ phiếu, giảm 4,2% so với mức giá tham chiếu.

Cùng có kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2020 là CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (HOSE: SMB). SMB sẽ họp ĐHĐCĐ vào ngày 31/3 và đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/3.

Năm 2020, SMB đặt mục tiêu đạt 1.472 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 5% so với năm 2019, còn lợi nhuận trước thuế cũng dự kiến giảm tới 40% xuống mức 156 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 thể hiện, doanh thu thuần cả năm SMB đạt hơn 1.504 tỷ đồng, giảm 2,2% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận hơn 259 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ và vượt tới 73% mục tiêu kế hoạch cả năm.

Trên thị trường cổ phiếu SMB hiện đang giao dịch quanh mức 29.000 đồng/cổ phiếu, giảm 27% so với mức giá tại đỉnh hồi cuối năm 2019.

CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài (UpCOM: BHK) dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 25/3, ngày đăng ký cuối cùng là 24/2, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/2.

Kế hoạch kinh doanh 2020, Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu năm 2020 đạt 231 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt giảm 45,7% so với kết quả đạt được trong năm 2019 (8,6 tỷ đồng).

Năm 2019, BHK ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 183 tỷ đồng, tăng 19,25% so với 2018 và vượt 12,58% kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,02 tỷ đồng, tăng 38,65% so với 2018 và cũng vượt 8,25% so với kế hoạch.

Chốt phiên 13/3, BHK đạt 16.400 đồng/ cổ phiếu, giảm 35,37% so với mức giá cách đây một tháng đạt 22.200 đồng/ cổ phiếu (phiên 18/2).

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị Vinaconex (Vinahud, UPCoM: VHD) dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 17/03. Danh sách cổ đông tham dự được chốt từ ngày 2/3.

Năm 2020, VHD đặt kế hoạch mang về 27,5 tỷ đồng doanh thu và 160 triệu đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 67% và tăng 125% so với thực hiện năm 2019.

Theo tài liệu họp, doanh thu thuần của VHD năm 2019 đạt 82,8 tỷ đồng, giảm 82% so với 2018. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh còn 70,76 triệu đồng, giảm 99% so với năm 2018. Như vậy, VHD chỉ hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019. Ngoài ra, VHD dự kiến không chi trả cổ tức năm 2019 cũng như không trích lập các quỹ năm 2019.