Hải quan Bình Dương:

Nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công việc

Phi Vũ

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua tại Cục Hải quan tinh Bình Dương luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ với những hành động thiết thực, hiệu quả.

Hội đồng bình xét sáng kiến 2018  của Hải quan tỉnh Bình Dương
Hội đồng bình xét sáng kiến 2018 của Hải quan tỉnh Bình Dương

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của ngành Hải quan năm 2018, ngay từ đầu năm Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Kỷ cương-Hành động – Sáng tạo – Hiệu quả - Phát triển”.

Phong trào đã được cụ thể hóa thành những nội dung thi đua gắn với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tích cực hưởng ứng phong trào, 100% tập thể, cá nhân đã đăng ký tham gia với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018.

Sau hơn 10 tháng triển khai thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, đến nay tất cả các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đạt và vượt theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Để có được thành quả thắng lợi đó, là nhờ những nỗ lực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ công chức. Với khối lượng công việc ngày càng tăng trong khi biên chế không tăng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng cán bộ công chức đã luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên tất cả các mảng công tác của đơn vị đều ghi nhận những sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả rất thiết thực.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương cán bộ công chức có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả cao cho đơn vị và cũng để công tác xem xét các sáng kiến được công khai minh bạch, hàng năm Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đều kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở.

Thành viên Hội đồng là những cán bộ công chức am hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực công tác của đơn vị. Việc xét công nhận các sáng kiến được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Ngành, có sự giám sát chặt chẽ của Công đoàn đơn vị để đảm bảo khách quan, minh bạch.

Năm nay, có 01 Đề án, 03 Đề tài nghiên cứu và 41 sáng kiến cải tiến của 91 cá nhân được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương ra quyết định công nhận. Trong đó, 01 Đề án và 03 đề tài đang tiếp tục đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận sáng kiến cấp Ngành.

Các sáng kiến cải tiến của đơn vị năm nay có tính sáng tạo, đổi mới và thực tiễn rất cao. Nổi bật là các sáng kiến về công tác Cải cách hành chính hiện đại hóa Hải quan, về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Chống buôn lậu, Nghiệp vụ hải quan,…đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngày càng nặng nề trong điều kiện biên chế không tăng.

Trong các sáng kiến, đặc biệt phải kể đến là Đề án “Thành lập Đội thủ tục Hải quan Bàu Bàng thuộc Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước” vì những lợi ích to lớn khi được áp dụng thực tiễn.

Cụ thể, Đội thủ tục Hải quan Bàu Bàng đi vào hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ tăng cường thu hút các tập đoàn, các doanh nghiệp có tiềm lực về vốn và công nghệ về đầu tư, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Bắc của tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, Đề án đã được Tổng cục Hải quan đồng ý về chủ trương và đang trong giai đoạn gấp rút triển khai thực hiện.

Nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công việc - Ảnh 1
Công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều sáng kiến
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn quan tâm khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức phát huy tính sáng tạo, đổi mới nâng cao hiệu quả trong công việc. Mọi sáng kiến cải tiến hiệu quả đều được xem xét ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng kịp thời nhằm khích lệ tinh thần và khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong toàn đơn vị.