Những điều cần biết về thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư

Công ty Luật PLF

(Tài chính) Những dự án nào phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án,… là những vấn đề doanh nghiệp cần biết khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn
Những dự án Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

- Các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực: xây dựng và kinh doanh cảng hàng không, cảng biển quốc gia; vận tải hàng không; thăm dò, khai thác, chế biến: dầu khí, khoáng sản; phát thanh, truyền hình; kinh doanh casino; sản xuất thuốc lá điếu; thành lập cơ sở đào tạo đại học, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

- Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn và có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng Việt Nam trở lên trong lĩnh vực: kinh doanh điện; chế biến khoáng sản; luyện kim; xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; sản xuất, kinh doanh rượu, bia;

- Những dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực: kinh doanh vận tải biển; thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet; thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng; in ấn, phát hành báo chí; xuất bản hoặc thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập.

Tuy nhiên, nếu các dự án nêu trên nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không phải trình Thủ tướng. Trong trường hợp dự án thuộc lĩnh vực chưa có quy hoạch hoặc không đáp ứng các điều kiện mở cửa thị trường quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư phải trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.

Những dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Những dự án do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Ban Quản lý là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Doanh nghiệp cần lưu ý đối với dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn chưa quy định thuộc quản lý hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì hồ sơ dự án đầu tư được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đó.