Phải kê khai rõ về sản phẩm xuất khẩu sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu

Trần Huyền

Theo Tổng cục Hải quan, khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế phải kê khai trên tờ khai xuất khẩu về việc sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh sau đó xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Tổng cục Hải quan dẫn chứng quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu. Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm. 

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hai quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây. 

Mẫu số 10 - Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế nhập khẩu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ quy định, người nộp thuế phải khai báo đầy đủ thông tin về tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế phải kê khai trên tờ khai xuất khẩu về việc sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

Khi làm thủ tục hoàn thuế, người nộp thuế phải kê khai chi tiết sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu thuộc các tờ khai nhập khẩu nào, lượng nguyên liệu vật tư đã sử dụng, định mức sử dụng thực tế... tại Mẫu số 10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và nộp các chứng từ có liên quan theo quy định làm cơ sở để cơ quan hải quan xem xét xử lý hoàn thuế nhập khẩu. 

Như vậy, việc khai báo trên thông tin về hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai xuất khẩu đã được quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể. 

Được biết, liên quan đến việc kê khai trên tờ khai xuất khẩu về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 5644/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2022 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan khi khai báo thông tin tờ khai nhập khẩu trên tờ khai xuất khẩu trong điều kiện trường ký tự khai báo thông tin trên tờ khai xuất khẩu còn hạn chế.