Phấn đấu 90% hồ sơ hoàn thuế giải quyết đúng hạn

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngay từ đầu năm 2017, một trong nhiệm vụ hàng đầu được lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo trong toàn ngành:

Tỷ lệ thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đạt ít nhất 20%.
Tỷ lệ thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đạt ít nhất 20%.

“Đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế và sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ; phấn đấu nâng cao thứ hạng nộp thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB)”.

Giảm từ 385 xuống còn 300 thủ tục hành chính thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2016, ngành Thuế đã triển khai các kế hoạch hành động gồm một hệ thống các nhóm công việc và giải pháp (37 nhóm giải pháp với 90 đầu việc cụ thể) được triển khai đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Kết quả cho thấy, trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính rà soát, chuẩn hoá TTHC, trong đó ban hành mới 7 TTHC, bãi bỏ 92 TTHC. Tính đến 31/12/2016, số TTHC giảm từ 385 xuống còn 300 TTHC.

Ngành Thuế đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 99,7% số doanh nghiệp (DN) đang thuộc diện quản lý thuế; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt tỷ lệ 96,7%. Số lượng DN thực tế sử dụng dịch vụ NTĐT đạt trên 93%, với số tiền đã nộp NSNN trong năm 2016 đạt trên 450 nghìn tỷ đồng (chiếm trên 50% tổng thu).

Ngành Thuế tiếp tục triển khai đề án kê khai, nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, nộp thuế điện tử từ chuyển nhượng nhà đất (thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ) và đề án về nộp thuế điện tử đối với lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Việc triển khai thí điểm kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê nhà được mở rộng tới các địa bàn của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đăng kiểm triển khai đề án khai điện tử đối với nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy; tổ chức hỗ trợ cho 250 DN tại Cục Thuế TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trong việc đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, với số hóa đơn đã xác thực là 2,6 triệu hóa đơn, số tiền thuế GTGT đã được xác thực là trên 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị liên quan về kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai hệ thống hóa đơn điện tử có cấp mã xác thực của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế đã tiếp tục triển khai cung cấp và hỗ trợ sử dụng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gồm: Website tra cứu thông tin người nộp thuế, Website hỏi đáp chính sách thuế, dịch vụ hỗ trợ nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN online, tra cứu hóa đơn, dịch vụ hỗ trợ Kê khai Hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo hóa đơn qua mạng

Internet, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo biên lai phí, lệ phí qua mạng Internet, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo tài chính qua mạng Internet, dịch vụ nộp thuế qua mạng, đăng ký mã số thuế (MST) cá nhân và MST người phụ thuộc của cá nhân thông qua cơ quan chi trả…

Xây dựng kế hoạch hành động

Ngày 6/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Nhằm chủ động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Nguyễn Đại Trí cho biết, ngay từ đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã chủ động xây dựng và đề ra một số giải pháp để thực hiện, như: Đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử đảm bảo thực chất, phấn đấu tiến tới đạt ít nhất 90% về cả 3 chỉ tiêu (số DN đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế; số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý).

Kết thúc giai đoạn thí điểm và triển khai trên diện rộng việc hoàn thuế điện tử (xây dựng hạ tầng, quy trình nghiệp vụ liên quan), phấn đấu cuối năm 2017 có 95% số hồ sơ hoàn thuế được tiếp nhận và trả kết quả bằng phương thức điện tử.

Ngành Thuế phấn đấu đảm bảo ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn quy định. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 80%. Tỷ lệ thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đạt ít nhất 20%. Đảm bảo ít nhất 95% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn theo quy định. Toàn ngành tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế bao gồm cả quy trình quy chế liên quan đến người nộp thuế và quy trình quản lý nội ngành góp phần nâng cao thứ hạng nộp thuế của Việt Nam…