Phí trong hoạt động ủy thác thanh toán được đề xuất thế nào?

PV.

Các điểm ủy thác thanh toán không được tính phí dịch vụ trực tiếp đối với khách hàng là nội dung trọng tâm tại Dự thảo Thông tư quy định về việc ủy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đóng góp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự thảo Thông tư quy định, các tổ chức được ủy thác thanh toán bao gồm: Ngân hàng thương mại; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các tổ chức được nhận ủy thác thanh toán, ngoài các tổ chức nêu trên còn có: Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức không phải là TCTD (bao gồm: Bưu điện; Tổ chức cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông; Tổ chức phân phối, kinh doanh xăng dầu; Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được NHNN Việt Nam cấp phép).

Liên quan đến phí trong hoạt động ủy thác thanh toán, Dự thảo Thông tư quy định rõ: Các điểm ủy thác thanh toán không được tính phí dịch vụ trực tiếp đối với khách hàng.

Bên ủy thác thu phí của khách hàng theo Biểu phí dịch vụ của mình và không được thu thêm bất kỳ loại phí nào ngoài Biểu phí đã công bố. Biêu phí dịch vụ của bên ủy thác phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại dịch vụ. Biểu phí dịch vụ của bên ủy thác phải phù hợp với quy định của pháp luật và được niêm yết công khai tại điểm ủy thác thanh toán.

Bên ủy thác thỏa thuận với bên nhận ủy thác về phí ủy thác, việc chia sẻ phí và tỷ lệ phí hợp lý cho các điểm ủy thác thanh toán liên quan.