PVcomBank cam kết đảm bảo quyền lợi cho người mua căn hộ tại dự án Tokyo Tower

PV.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa thông tin cụ thể về việc thu giữ tài sản đảm bảo là dự án Tokyo Tower và hướng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua căn hộ tại dự án này.

PVcomBank đã tổ chức một số buổi làm việc với các cá nhân/tổ chức mua nhà dự án Tokyo Tower để trao đổi về những vấn đề liên quan và định hướng xử lý của ngân hàng trong thời gian tới.
PVcomBank đã tổ chức một số buổi làm việc với các cá nhân/tổ chức mua nhà dự án Tokyo Tower để trao đổi về những vấn đề liên quan và định hướng xử lý của ngân hàng trong thời gian tới.

Theo PVcomBank, hai khách hàng là Công ty Cổ phần Sông Đà 101 và Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Vương đã phát sinh nợ xấu với ngân hàng, tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu là dự án Tokyo Tower. Do vậy, PVcomBank đã thực hiện thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ để xử lý theo quy định của pháp luật và tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng mua bán dự án Tokyo Tower, PVcomBank đã có một số buổi làm việc với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án Tokyo Tower để thông tin những vấn đề liên quan cũng như định hướng xử lý của ngân hàng trong thời gian tới.

Theo đó, với vai trò là ngân hàng tài trợ và bảo lãnh dự án Tokyo Tower, trong quá trình xử lý tài sản để thu hồi nợ, PVcomBank sẽ đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp cho người mua nhà tại dự án này. Sau khi thu hồi tài sản, PVcomBank mong muốn nhận được sự hợp tác từ các cá nhân, tổ chức đối chiếu công nợ.

Cùng với đó, PVcomBank cũng sẽ thực hiện việc lựa chọn chủ đầu mới có đủ năng lực triển khai dự án nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và đảm bảo tiến độ bàn giao căn hộ cho người mua nhà theo hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, đối với các khách hàng có khoản vay mua căn hộ tại dự án Tokyo Tower, PVcomBank sẽ có chính sách miễn giảm lãi phạt và miễn phí phạt chậm trả cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.