Quý I/2015, Cục Thuế Hà Tĩnh thu thuế và phí đạt 104% dự toán

Đức Thống - Cục Thuế Hà Tĩnh

(Tài chính) Tổng thu ngân sách nội địa do ngành thuế Hà Tĩnh thực hiện trong quý I/2015 hơn 1.310 tỷ đồng, đạt 104% dự toán Trung ương giao và 78% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2014.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh tặng cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Nguồn: Cục Thuế Hà Tĩnh
Lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh tặng cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Nguồn: Cục Thuế Hà Tĩnh

Trong đó có 4/13 đơn vị đạt và vượt so với dự toán quý I Tỉnh giao như: Can Lộc đạt 128%, Cẩm Xuyên đạt 121%, Thị xã Hồng Lĩnh 108%, Đức Thọ 106%. Nếu không tính tiền sử dụng đất thì tổng thu là 1.214 tỷ đồng, đạt 110% dự toán quý I/2015 Trung ương giao và 81% dự toán quý I/2015 tỉnh giao, tăng 62% so với cùng kỳ.

Theo nhận định của Cục Thuế Hà Tĩnh, nhiệm vụ quý II và năm 2015 vẫn còn rất nặng nề và khó khăn. Bên cạnh đó, chính sách Thuế GTGT, Thuế TNDN, Luật Thuế TNCN sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm thuế làm cho nhiều nguồn thu giảm đáng kể.

Để tiếp tục tạo động lực cho phong trào thi đua thu - nộp ngân sách năm 2015 thắng lợi, Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp cụ thể, có hiệu quả, phấn đấu tăng thu ngân sách và vượt dự toán 6 tháng đầu năm Tỉnh giao ở mức cao nhất:

Một là, công khai các thủ tục hành chính, bộ thuế tại cơ quan thuế và UBND các phường, xã, thị trấn, trên trang thông tin điện tử; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các khâu, các bộ phận và cá nhân, nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính thuế để rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các nội dung liên quan đến người nộp thuế; Không tự ý đặt ra bất cứ thủ tục nào không có trong quy định, gây khó khăn cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách thuế.

Hai là, các Chi cục và các Phòng tập trung chỉ đạo quyết liệt, quản lý hết đối tượng, rà soát lại các nguồn thu, phân tích từng sắc thuế, từng lĩnh vực đạt còn thấp như: Thuế nhà thầu nước ngoài, Thuế tài nguyên, phí Bảo vệ môi trường, Thu tiền sử dụng đất, thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, DN có vốn ĐTNN, Lệ phí trước bạ, Thu khác ngân sách... để có biện pháp khắc phục, chỉ đạo thu có hiệu quả.

Ba là, tăng cường công tác giám sát kê khai thuế, nhằm phát hiện việc kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế để thực hiện kiểm tra việc chấp hành thuế tại các doanh nghiệp đột xuất và theo kế hoạch, từ đó có các giải pháp đôn đốc thu thuế, hạn chế các khoản nợ thuế phát sinh, góp phần tăng thu ngân sách. Những trường hợp nợ đọng thuế lớn, chây ì nộp thuế  đưa lên thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh truyền hình và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo luật định.

Bốn là, tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình kê khai thuế của các Nhà thầu ngoại tỉnh thi công các công trình trên địa bàn, quản lý thuế ngoài quốc doanh, tập trung điều tra doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh nhất là các hộ kinh doanh ngành dịch vụ, ăn uống, kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên khoáng sản để làm cơ sở tính thuế, ấn định thuế. Phối hợp với cơ quan chức năng để đôn đốc các đơn vị kê khai, nộp thuế kịp thời theo quy định và xử lý những trường hợp vi phạm luật thuế.

Sáu là, các Chi cục kiểm tra tất cả các tổ chức, cá nhân thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn để quản lý thu theo đúng quy định; Xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm về sử dụng hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí.

Bảy là, tăng cường kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế đúng quy định, thu hồi thuế phát hiện sau thanh tra, kiểm tra kịp thời. Tham mưu với chính quyền các cấp, phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn trong quản lý thuế.

Cùng với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao phần hành công tác chuyên môn, các đơn vị trong toàn ngành quản lý tốt thời gian, hiệu quả công tác của từng cán bộ, công chức; Thực hiện tốt quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức thuế; Tất cả cán bộ công chức, viên chức thuế học tập và làm tốt các Nghị quyết đảng cấp trên, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đồng thời, coi đây là các đợt sinh hoạt chính trị, việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực mà cán bộ công chức thuế phải thực hiện nghiêm túc để xây dựng ngành Thuế ngày càng vững mạnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Cục tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách 6 tháng đầu năm và cả năm 2015 HĐND Tỉnh giao.