Quý I/2018, thặng dư thương mại đạt 1,3 tỷ USD

PV.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan, trong 03 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 107,32 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% và nhập khẩu ước 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Như vậy, quý I/2018, thặng dư thương mại của Việt Nam đã đạt mức 1,3 tỷ USD (Năm 2017, cán cân thương mại thặng dư 2,67 tỷ USD).

Tổng cục Hải quan cho biết, tính riêng trong tháng 3/2018, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính thặng dư 800 triệu USD. Cụ thể, trong tháng này, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng 2/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 35,4% so với tháng 2/2018. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 3/2018 ước đạt 38,8 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng 2/2018.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong quý I/2018 của Việt Nam lần lượt gồm: Điện thoại các loại và linh kiện (ước đạt 12,33 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (ước đạt 6,29 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước); Hàng dệt may (ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 12,9% so cùng kỳ năm trước); Hàng giày dép (ước đạt 3,45 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước)…

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong quý I/2018 của Việt Nam gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (ước khoảng 10,33 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước); Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng (ước 7,37 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2017); Điện thoại các loại và linh kiện (ước 3,44 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước)…

Trên cơ sở số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu trong 3 tháng vừa qua cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước của Ngành trong quý I/2018 ước đạt đạt 67.400 tỷ đồng bằng 23,82% dự toán, bằng 23% chỉ tiêu phấn đấu năm 2018.