Quý I/2020, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 5,7%


Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 3/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 122,73 tỷ USD, tăng 5,7%, tương ứng tăng 6,57 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 63,23 tỷ USD, tăng 7,5% và nhập khẩu đạt 59,49 tỷ USD, tăng 3,7%.

Ảnh: minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh: minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, riêng tháng 3/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 46,28 tỷ USD, tăng 17,4% so với tháng 2/2020. Tháng 3/2020, trị giá xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng so với tháng trước, trong đó xuất khẩu đạt 24,13 tỷ USD, tăng 15,7% so với tháng trước (tương ứng tăng 3,28 tỷ USD); nhập khẩu đạt 22,15 tỷ USD, tăng 19,2​% (tương ứng tăng 3,57 tỷ USD).

Tính đến hết tháng 3/2020 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 122,73 tỷ USD, tăng 5,7%, tương ứng tăng 6,57 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 63,23 tỷ USD, tăng 7,5% và nhập khẩu đạt 59,49 tỷ USD, tăng 3,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 3/2020 thặng dư 1,98 tỷ USD, qua đó đưa mức thặng dư thương mại của cả nước trong quý I/2020 đạt 3,74 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất trong Quí I/2020 so với Quí I/2019

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cụ thể, đối với xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3/2020 đạt 24,13 tỷ USD, tăng 15,7% về số tương đối và tăng 3,28 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Đóng góp vào mức tăng này chủ yếu là các nhóm hàng: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 946 triệu USD, tương ứng tăng 34,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 447 triệu USD tương ứng tăng 9,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 312 triệu USD tương ứng tăng 18,9%;... so với tháng trước.

Tổng trị giá xuất khẩu trong Quí I/2020 tăng 7,5%, tương ứng tăng 4,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các mặt hàng tăng trưởng mạnh là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 2,03 tỷ USD, tương ứng tăng 28,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 1,12 tỷ USD, tương ứng tăng 28,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 752 triệu USD, tương ứng tăng 6,2%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 314 triệu USD, tương ứng tăng 13,9%; giày dép các loại tăng 223 triệu USD, tương ứng tăng 5,7%...

Trị giá nhập khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất trong Quí I/2020 so với Quí I/2019

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đối với hàng hóa nhập khẩu trong tháng 3/2020 là 22,15 tỷ USD, tăng 19,2% về số tương đối và tăng 3,57 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Trong đó, tăng mạnh ở các nhóm hàng như: nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày tăng 627 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 624 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 606 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện tăng 249 triệu USD; hóa chất & sản phẩm hóa chất tăng 243 triệu USD, dầu thô tăng 110 triệu USD……

Tính đến hết tháng 3/2020, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 59,49 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng tăng chủ yếu là: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,96 tỷ USD; dầu thô tăng 721 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện tăng 480 triệu USD; hóa chất & sản phẩm hóa chất tăng 270 triệu USD; lúa mì tăng 127 triệu USD.

Bên cạnh đó, có một số nhóm hang biến động giảm mạnh như: nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày giảm 373 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 321 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 318 triệu USD; sắt thép các loại giảm 256 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 255 triệu USD.

Theo Tổng cục Hải quan ghi nhận, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 3/2020 đạt 29,28 tỷ USD, tăng 14,2% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong quý I/2020 đạt 77,37 tỷ USD, tăng 3,8%, tương ứng tăng 2,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 16,33 tỷ USD, tăng 13% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong quí I/2020 lên 42,55 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2020 đạt 12,94 tỷ USD, tăng 15,7% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 3 tháng/2020 đạt 34,82 tỷ USD, tăng 4,1% so với 3 tháng/2019.

Theo tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2020 có mức thặng dư trị giá 3,39 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong quí I/2020 lên mức thặng dư trị giá 7,74 tỷ USD.