Quy trình khai và nộp thuế điện tử khi sử dụng chữ ký số chuyên dùng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa ban hành hai tài liệu hướng dẫn sử dụng khi thực hiện triển khai kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Kiểm tra thông tin khai thuế qua mạng tại Chi cục Thuế Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Đức Minh
Kiểm tra thông tin khai thuế qua mạng tại Chi cục Thuế Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Đức Minh

Đối với triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng,tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Hướng dẫn chi tiết đến từng phân hệ của hệ thống, hướng dẫn người sử dụng từng bước thực hiện chức năng.

Trong đó, tài liệu hướng dẫn sẽ giúp người nộp thuế sử dụng kê khai thuế qua mạng HTKK như: Đăng ký, đăng nhập, đăng ký tờ khai, thay đổi thông tin, đổi mật khẩu, kê khai trực tuyến các tờ khai, trình ký, upload tờ khai từ ứng dụng HTKK, tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo, ngừng dịch vụ.

Tài liệu cũng hướng dẫn chi tiết sử dụng ứng dụng đọc, hiển thị hồ sơ XML và xác minh chữ ký điện tử trên hồ sơ Itax Viewwer.

Tài liệu có hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho người sử dụng thực hiện các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng.

Đối với triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử,tài liệu hướng dẫn sẽ mô tả từng bước cho người nộp thuế sử dụng hệ thống nộp thuế điện tử đáp ứng yêu cầu tạo thêm một kênh mới cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước nhanh, chính xác và đầy đủ. Tạo thành một hệ thống thống nhất, tập trung trong công tác khai thuế và nộp thuế.

Các thông tin trong tài liệu sẽ được sử dụng để hướng dẫn người nộp thuế sử dụng đúng chức năng trên website để thực hiện các công việc của mình, đồng thời là căn cứ để người nộp thuế thực hiện kiểm tra ứng dụng.