Sẽ sửa quy định về thời hạn nộp thuế

Theo baohaiquan.vn

(Taichinh) - Theo Cục Thuế xuất nhập khẩu (XNK) - Tổng cục Hải quan, để tạo thuận lợi cho các DN chấp hành tốt pháp luật, tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sẽ sửa đổi quy định của Luật Quản lý thuế về thời hạn nộp thuế, sửa quy định cách tính số tiền chậm nộp...

Dự kiến sẽ sửa đổi quy định về thời hạn nộp thuế, cách tính số tiền chậm nộp. Nguồn: internet
Dự kiến sẽ sửa đổi quy định về thời hạn nộp thuế, cách tính số tiền chậm nộp. Nguồn: internet

Theo phân tích của Cục Thuế XNK (ban soạn thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi), Luật Quản lý thuế hiện hành quy định phải nộp thuế trước khi thông quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu để kinh doanh, chưa phân biệt mức độ chấp hành tốt pháp luật của DN.

Hiện nay, cơ quan Hải quan đang thực hiện chế độ ưu tiên với 35 DN với tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 58,15 tỷ USD và đang xét 4 DN theo các tiêu chí: Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục; Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; Chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

Vì vậy, nếu quy định các DN này phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng như các DN khác là chưa hợp lý, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như thể hiện ưu đãi đối với các DN này.

Để khắc phục các vướng mắc trên, đồng thời bảo đảm phù hợp với việc chuyển nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế như đã nêu trên, Điều 19 dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, cụ thể:

Bỏ quy định về thời hạn nộp thuế của nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Quy định người nộp thuế là DN được áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện nộp thuế đối với hàng nhập khẩu kinh doanh theo định kỳ (các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng trong tháng nộp thuế chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp). Theo hướng này, DN chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần, không phải trả phí bảo lãnh, không phải nộp tiền chậm nộp, giảm thời gian và chi phí cho DN.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng sẽ sửa quy định cách tính số tiền chậm nộp kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày liền kề trước ngày nộp thuế.