Số liệu thực hiện dự toán và công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng đầu năm


Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 10 ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng ước đạt 1.253,16 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 1.253,16 nghìn tỷ đồng, trong đó:

- Thu nội địa: Tháng 10 ước đạt 131 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 57,7 nghìn tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu do tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai, nộp các khoản thuế chế độ cho phép được thu theo quý (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý III/2019 chuyển nộp trong quý IV/2019). Lũy kế 10 tháng năm 2019 ước đạt 1.016,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2018.

- Thu từ dầu thô: Ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán trong tháng khoảng 950 nghìn tấn, giá dầu thanh toán khoảng 66,5 USD/thùng, tăng 1,5 USD/thùng so giá dự toán.

- Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng số thu trong tháng 10 ước đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với thực hiện thu tháng 9; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (11,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 16,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2019 ước đạt 289,95 nghìn tỷ đồng.

Công tác quản lý, điều hành thu NSNN

- Về thu nội địa: Tính đến hết tháng 10, có 7/12 khoản thu và nhóm khoản thu đạt khá so dự toán và cao hơn mức thu bình quân chung (86,6% dự toán), như: thu về nhà, đất (117% dự toán), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (98,5% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (139,4% dự toán),...; 5/12 khoản thu thấp hơn mức bình quân chung, bao gồm cả 3 khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh, chiếm gần 54% số thu nội địa (thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 78,7% dự toán, tăng 9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,3% dự toán, tăng 13,5% so cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 82,8% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2018); riêng thuế bảo vệ môi trường mới đạt 72,3% dự toán, chủ yếu do sản lượng xăng, dầu tiêu thụ không đạt như dự kiến (đạt 68,2% kế hoạch, giảm 1,9% so cùng kỳ).

Ước tính cả nước có 55/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 82%), trong đó 47 địa phương thu đạt trên 85% dự toán; so với ước thực hiện cùng kỳ năm 2018, có 56 địa phương thu cao hơn, 7 địa phương thu thấp hơn là Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Phước và Hậu Giang.

- Về thu NS từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tính đến hết tháng 10 năm 2019, cơ quan Hải quan đã thực hiện khoảng 2.809 cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào NSNN khoảng 1.555 tỷ đồng; thu hồi và xử lý khoảng 680 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu nợ đọng.

Về chi NSNN và công tác quản lý, điều hành chi NSNN

- Tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 118,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 1.148,45 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 213,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, giảm 4,8%; chi trả nợ lãi đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán, tăng 2,5%; chi thường xuyên đạt 816,9 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

-  Tính đến hết ngày 31/10/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 738.619 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 70,8% dự toán) và 218.896 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,2% kế hoạch vốn). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện 14.255 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 55,6 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 68 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Tổng số đã phát hành đến hết tháng 10 năm 2019 được gần 177,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 13,51 năm, lãi suất bình quân là 4,77%/năm.