VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
5 tháng đầu năm, hơn 6 tỷ USD vốn FDI chảy vào các khu công nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5 tháng đầu năm, hơn 6 tỷ USD vốn FDI chảy vào các khu công nghiệp

5 tháng đầu năm 2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước đã thu hút được khoảng 291 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6,02 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để niềm tin của nhà đầu tư FDI không lung lay vì COVID-19

Giá thuê cao khiến bất động sản công nghiệp Việt Nam giảm lợi thế trong thu hút FDI

Việt Nam đón nhận gần 14 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

Sự vận động của dòng vốn FDI quốc tế và cơ hội cho Việt Nam

Bên cạnh thu hút FDI, các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng thu hút thêm 271 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 53,2 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế đến cuối tháng 5/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước có 10.853 dự án sản xuất, kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 228,4 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt 69,6%.

Cùng với đó, có 10.186 dự án sản xuất, kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 2,53 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45,4%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 5/2021, Việt Nam đã có 394 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt 121,9 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp đạt 80,9 nghìn ha, chiếm 66,4% diện tích đất tự nhiên.

Trong số 394 khu công nghiệp được thành lập, có 286 khu công nghiệp đang hoạt động, các khu công nghiệp này có tỷ lệ lấp đầy đạt 71,8%. Các khu công nghiệp trên địa bàn cả nước đã tạo việc làm cho 3,78 triệu lao động trực tiếp.

Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 19 khu kinh tế ven biển với tổng diện tích 871,5 nghìn ha. Trong đó, 18 khu kinh tế đã được thành lập với tổng diện tích 857,6 nghìn ha. 1 khu kinh tế chưa được thành lập là khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định với diện tích quy hoạch 13.950 ha.

Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong khu kinh tế ven biển đạt khoảng 44,1 nghìn ha, chiếm 45% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong khu kinh tế ven biển.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các khu công nghiệp, khu kinh tế thời gian qua đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế cần đẩy mạnh gắn kết quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế với các quy hoạch xã hội, nguồn nhân lực, sử dụng đất và đô thị.

Đặc biệt, cần phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế theo định hướng bền vững, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và dịch vụ, tạo liên kết, hợp tác, hình thành chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

Hiện đã có 256/286 khu công nghiệp đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động và đạt tiêu chuẩn môi trường với công suất tối đa đạt trên 1,2 triệu m3 nước thải /ngày đêm.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM