VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu bảo đảm thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu bảo đảm thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày 19/1/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 502/VPCP-KGVX về việc báo cáo của Bộ Y tế đối với vấn đề an toàn thực phẩm năm 2021. Tại Văn bản này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, tổ chức thực hiện việc sửa đổi một số nội dung của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết.

Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ, Tết

Vai trò đầu mối của Hải quan trong quy trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Hướng dẫn các quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

9 tỉnh, thành phố thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất cụ thể với Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, khẩn trương hoàn thành việc tổng kết Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát thực hiện an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Chương trình phối hợp cho thời gian tới.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Bộ Y tế tại các Báo cáo số 20/BC-BYT ngày 5/1/2022 và số 56/BC-BYT ngày 11/01/2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM