VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
2017 - Năm thành công trong công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính

Hội nghị tổng kết công tác thông tin tuyên truyền ngành Tài chính năm 2017 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2018. Ảnh: Đức Minh

2017 - Năm thành công trong công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính

Năm 2017 đánh dấu là năm thành công trong công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính với việc chủ động thông tin các vấn đề theo chuyên đề và các vấn đề dư luận quan tâm.

Bộ Tài chính: Xây dựng Đề án cập nhật Chuẩn mực doanh nghiệp Việt Nam

Cải cách đồng bộ hệ thống thuế: Khắc phục những bất cập hiện hành

Bộ Tài chính phản hồi thông tin “Bộ Tài chính có 181 Cục trưởng”

Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Năm thành công trong công tác thông tin tuyên truyền

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2017 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2018 được tổ chức sáng 20/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính năm 2017, trong đó có sự nỗ lực của Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí ngành Tài chính và sự phối hợp thông tin tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, trong năm 2017, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhóm các giải pháp: Thu chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng chi cho an sinh xã hội; Quản lý chặt chẽ tài sản công; Thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng; Cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; Thành công của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017...
Ngành Tài chính cũng chủ động thông tin các vấn đề Quốc hội quan tâm, đặc biệt là 2 dự án Luật đã được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành cao, đó là: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Năm 2017, Bộ Tài chính cũng đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp báo, gặp gỡ các cơ quan báo chí để trao đổi, chia sẻ thông tin. Trong đó, đã tổ chức 4 cuộc họp báo quý và 37 cuộc họp báo chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin cho các cơ quan báo chí và người dân quan tâm. Việc họp báo chuyên đề, cung cấp thông tin báo chí kịp thời đã góp phần giúp người dân và doanh nghiệp hiểu và đồng thuận về cơ chế, chính sách của ngành Tài chính.

Tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương các đơn vị, các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trong năm 2017, đóng góp vào thành tích thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Tài chính.

Chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền
Năm 2018, ngành Tài chính xác định công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần kịp thời tuyên truyền về chính sách, pháp luật tài chính, tạo sự đồng thuận trong người dân và doanh nghiệp, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018; Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia; Tiếp tục phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền; Tiếp tục đa dạng hơn các hình thức tuyên truyền; Tăng cường kỹ năng cho cán bộ công chức trong việc cung cấp thông tin cho báo chí...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM