VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thí điểm Bộ tiêu chí và chỉ số phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tổng cục Thuế:

Thí điểm Bộ tiêu chí và chỉ số phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, trong năm nay sẽ thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí và chỉ số phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, chỉ những doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro mới đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế.

Gỡ vướng chính sách thuế đối với khu kinh tế-thương mại đặc biệt Lao Bảo

Kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ thuế ngày càng thực chất

Tổng cục Thuế cho biết, năm nay sẽ thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí và chỉ số phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT (gọi tắt là BTCHT) và lựa chọn DN có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT. Việc thí điểm này sẽ thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố, bắt đầu từ tháng 4/2017. Sau khi thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành đánh giá, hoàn thiện BTCHT để triển khai rộng rãi trên toàn quốc.

80% hồ sơ được hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Theo BTCHT cho DN, 80% hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (hậu kiểm); 20% hồ sơ có rủi ro cao thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau (tiền kiểm); ít nhất 20% hồ sơ thuộc diện hậu kiểm sẽ bị thanh tra, kiểm tra.

Cùng với việc thực hiện thí điểm BTCHT, Tổng cục Thuế cũng sẽ tiến hành sửa đổi, ban hành quy trình hoàn thuế GTGT thay thế Quy trình 905 đang thực hiện để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới, gắn công tác quản lý thuế GTGT với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành.

Quy trình mới quy định rõ trình tự giải quyết, thẩm quyền giải quyết, các bước công việc và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT, với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan thuế cấp trên đối với cơ quan thuế cấp dưới, sự giám sát tự động của ứng dụng công nghệ thống tin.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tiến hành rà soát, sửa đổi quy trình thanh tra, kiểm tra làm rõ các yêu cầu đối với kiểm tra hoàn thuế; làm rõ phương thức lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra, thanh tra tại DN và các bước sau kiểm tra. Từ đó, nâng cao trách nhiệm giám sát công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế cấp trên.

Sẽ có 95% hồ sơ hoàn thuế điện tử

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, việc triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử tại 13 tỉnh, thành phố sẽ được thực hiện trong quý I/2017, theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá và hoàn thiện quy trình để triển khai rộng trên toàn quốc, đảm bảo mục tiêu cuối năm 2017, 95% hồ sơ hoàn thuế điện tử.

Cùng với việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, Tổng cục Thuế cũng sẽ chủ động xây dựng đồng bộ hệ thống báo cáo, cập nhật thông tin từ các cục thuế để đảm bảo có các giải pháp, cơ chế phù hợp nhằm quản lý điều hành ngân sách nhà nước chủ động, hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM