VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư đạt 60.357,2 tỷ đồng

Anh minh họa. Nguồn: internet

Kho bạc Nhà nước:

Tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư đạt 60.357,2 tỷ đồng

Đây là con số tạm tính đến ngày 31/10/2016 được đại diện Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tại họp báo thông báo kết quả công tác của hệ thống KBNN năm 2016 tổ chức hôm 14/12/2016.

Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 11/2016

Quyết tâm vượt khó, giải pháp đồng bộ

Kho bạc Nhà nước huy động vốn đạt 99,9% kế hoạch năm

Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách

Cụ thể, về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, tính đến hết ngày 31/10/2016, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư tại hệ thống KBNN là 60.357,2 tỷ đồng tăng so với số dư tạm ứng tại thời điểm 31/01/2016 là 8.660,516 tỷ đồng.

Trong đó, số dư tạm ứng thuộc kế hoạch vốn năm 2016 là 40.542,7 tỷ đồng; số dư tạm ứng từ năm 2004 đến 31/01/2016 là 19.600,3 tỷ đồng; số dư tạm ứng còn tồn đọng từ năm 2003 trở về trước là 214,188 tỷ đồng.

Theo KBNN, số dư tạm ứng vốn đầu tư của năm 2016 tăng lên so với cùng kỳ năm trước là do có sự thay đổi về cơ chế, chính sách quy định mức tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, hệ thống KBNN đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong việc đôn đốc, thu hồi tạm ứng góp phần giảm 11,8 tỷ đồng so với thời điểm 31/01/2016 đối với số dư tạm ứng quá hạn, còn tồn đọng từ năm 2003 trở về trước (thời điểm 31/01/2016 số dư tạm ứng quá hạn, còn tồn đọng là 225,988 tỷ đồng).       

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM