VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 góp phần thu nộp cho ngân sách 15.869 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 góp phần thu nộp cho ngân sách 15.869 tỷ đồng

Năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của Ngành, tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra tài chính

Nâng cao vai trò, vị trí của Thanh tra Tài chính trong tình hình mới

Thanh tra tài chính: Khâu quan trọng trong điều hành tài chính - ngân sách

Nộp ngân sách 408,8 tỷ đồng qua thanh tra tài chính

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 95.287 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 475.366 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 16.103 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 60.890.906 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 4.615.215 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 15.869.747 triệu đồng...

Trong đó, riêng Thanh tra Bộ đã chủ động triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 100% theo kế hoạch được phê duyệt, tỷ lệ bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành... Nội dung thanh tra, kiểm tra được lồng ghép một cách khoa học, góp phần rút ngắn được thời gian thanh tra, kiểm tra.

Năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 95.287 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 475.366 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 16.103 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 60.890.906 triệu đồng; thu nộp ngân sách nhà nước 15.869.747 triệu đồng...

Dựa trên kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính 2.261.119 triệu đồng. Đồng thời, có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực. Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện kiến nghị nộp NSNN số tiền 1.110.204 triệu đồng.

Năm 2019, toàn ngành Thuế thực hiện được 89.990 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 472.552 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra 53.249.988 triệu đồng, tổng số phạt qua thanh tra, kiểm tra là 4.123.900 triệu đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.317.280 triệu đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, tính đến ngày 15/11/2019, toàn ngành Hải quan đã tiến hành 346 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 147 cuộc thanh tra chuyên ngành và 199 cuộc kiểm tra nội bộ. Kiến nghị truy thu hơn 213.200 triệu đồng, truy hoàn hơn 206 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 35.800 triệu đồng; đã nộp NSNN hơn 167.000 triệu đồng...

Năm 2019, hệ thống KBNN đã tập trung tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Số cuộc thanh tra chuyên ngành thực hiện 247 cuộc, kiến nghị xử lý tài chính 23.302,9 triệu đồng, phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng. Số tiền đã thu NSNN là 4.225,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, KBNN cũng tiến hành 929 cuộc kiểm tra thường xuyên và 177 cuộc đột xuất, qua kiểm tra kiến nghị xử lý tài 3.643,6 triệu đồng với số tiền đã thu NSNN là 671,5 triệu đồng...

Trong lĩnh vực dự trữ, hệ thống Dự trữ Nhà nước đã thực hiện 127 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: 04 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch, 123 cuộc kiểm tra nội bộ, kiểm tra thường xuyên. Kết quả thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý tài chính 21.010 triệu đồng.

Trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 79 đoàn thanh kiểm tra gồm: 17 đoàn thanh tra, 43 đoàn kiểm tra định kỳ, 19 đoàn kiểm tra đột xuất. Cơ quan này đã ban hành 461 quyết định xử phạt hành chính đối với 312 cá nhân, 149 tổ chức với tổng số tiền phạt là 28.500 triệu đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 06 trường hợp; Số tiền đã thu nộp NSNN trong năm 2019 là 3.760 triệu đồng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị giảm lỗ, điều chỉnh hạch toán dự phòng 925.610,9 triệu đồng; ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 đơn vị với số tiền 95 triệu đồng.

Nhìn lại năm 2019, hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính luôn được Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đảm bảo bám sát định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ. Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự được dư luận xã hội quan tâm, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, như: quản lý, điều hành NSNN; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính DN;  quản lý thuế; chống thất thu NSNN, chống buôn lậu, hàng giả... Các cuộc thanh tra đã chú trọng nhiều hơn vào đánh giá những sơ hở, bất cập, để kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách; kiến nghị về tài chính được đôn đốc xử lý và nộp kịp thời vào NSNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM