Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công


Tổng vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên năm 2022 là gần 9.200 tỷ đồng, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao là gần 6.000 tỷ đồng, còn lại là vốn cân đối ngân sách địa phương. Ngay từ đầu năm tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án và đến nay tỷ lệ giải ngân đạt gần 90% tổng vốn, tỷ lệ đạt cao so với cả nước.

Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường liên kết Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc.
Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường liên kết Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc.

Tổng số vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên năm 2022 là hơn 9.176 tỷ đồng, bao gồm vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 5.992 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 189 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Xác định vốn đầu tư công là nguồn lực rất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, từng bước hiện đại, hoàn thiện hạ tầng nên ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có những chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình, dự án, gắn với giải ngân.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên yêu cầu các địa phương, sở, ban, ngành, các chủ đầu tư chủ động triển khai công việc liên quan đến các bước chuẩn bị đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, nhất là việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình. Các chủ đầu tư cam kết giải ngân 100% số vốn được giao, báo cáo định kỳ, đột xuất khi có khó khăn, vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, chỉ đạo giải quyết.

Một trong những “nút thắt” làm cho việc triển khai đầu tư công thường bị chậm, đó là công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian và khó khăn phát sinh chưa được giải quyết kịp thời. Khắc phục vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Phương Hoa cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, các bước chuẩn bị đầu tư phải làm từ sớm; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và sở, ngành chức năng kiểm tra ngay thực tế khi có khó khăn, vướng mắc để giải quyết, tham mưu giải quyết kịp thời.

Do đó, đến hết tháng 11/2022, giải ngân nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 89,7%, vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 96,4%, đến hết năm các chủ đầu tư cam kết giải ngân 100% vốn được giao.

Được giao số vốn đầu tư công lớn nhất, năm 2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên được giao 1.636 tỷ đồng để đầu tư 15 dự án. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên Ngô Mạnh Cường chia sẻ: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19; bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; giá xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất tăng cao; nguồn cung vật liệu đất đắp trên địa bàn tỉnh hạn chế. Tuy nhiên, đến hết tháng 11/2022 chúng tôi đã giải ngân 1.350 tỷ đồng, đạt 82,5% số vốn và đến hết năm ngân sách 2022 sẽ giải ngân 100% số vốn được giao.

Đạt được kết quả đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên bám sát sự chỉ đạo của tỉnh; tập trung đẩy nhanh các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án; tích cực phối hợp địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; phân công, phân nhiệm rõ ràng và xây dựng kế hoạch chi tiết trên công trường, giải ngân của từng dự án. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ xây tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc, dự án giao thông trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng đang có tiến độ giải ngân rất tốt, từ nay đến hết năm 2022 tỉnh bổ sung cho dự án gần 400 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên cơ bản hoàn thành việc lập danh mục dự án, công trình và sẽ sớm giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 để các cấp, các ngành, địa phương, nhất là các chủ đầu tư chủ động triển khai kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.