Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về tác động của quản trị thành tích đến kết quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam

Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về tác động của quản trị thành tích đến kết quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam

Bài viết này đề cập đến sự tác động của hoạt động quản trị thành tích đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp dựa trên tổng hợp các nghiên cứu về hệ thống và quá trình quản trị thành tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động quản trị thành tích được coi như một công cụ chiến lược và nền tảng mạnh mẽ để nhân viên đạt được mục tiêu cá nhân và tổ chức đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng của họ. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất mô hình và định hướng nghiên cứu về sự tác động của quản trị thàn
Phát huy vai trò lao động nữ trong hành trình phát triển Agribank

Phát huy vai trò lao động nữ trong hành trình phát triển Agribank

Chiếm trên 52% lực lượng lao động toàn hệ thống, cán bộ, nhân viên nữ Agribank có mặt ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Nhiều cán bộ, nhân viên đã và đang đảm nhận vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công tác của toàn hệ thống Agribank.
Phát triển ngân hàng xanh tại một số quốc gia và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phát triển ngân hàng xanh tại một số quốc gia và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phát triển kinh tế bền vững là xu hướng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới. Cùng với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững thì việc hướng tới xây dựng và phát triển ngân hàng xanh của Việt Nam là yêu cầu cấp thiết. Ngân hàng xanh là chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam diễn ra trong giai đoạn khởi đầu và còn gặp nhiều khó khăn. Bài viết phân tích việc triển khai ngân hàng xanh tại một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Môi trường được hình thành để nhận tài trợ vốn từ các nguồn khác nhau, từ đó phân phối các nguồn vốn này để hỗ trợ cho việc thực hiện các dự án hoặc các hoạt động cải thiện, bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, hệ thống Quỹ Bảo vệ môi trường nói chung và Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nói riêng đã trở thành công cụ quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả việc thu hút đầu tư xử lý, cải thiện ô nhiễm môi trường. Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và rút ra một số kinh nghiệm, khuyến nghị để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh ở kỳ dưới 1 tháng do thanh khoản trong hệ thống đang ít dần. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục sử dụng kênh phát hành tín phiếu và kênh OMO trên thị trường mở để điều tiết lượng cung ứng tiền tệ.