Doanh nghiệp phải chia sẻ những điểm hấp dẫn của bản thân để thu hút nhà đầu tư

Doanh nghiệp phải chia sẻ những điểm hấp dẫn của bản thân để thu hút nhà đầu tư

Quan hệ nhà đầu tư, trọng tâm của hội thảo “IR và câu chuyện nâng hạng thị trường" ngày 28/09/2023, tại TP. Hồ CHí Minh đã giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn vai trò của quan hệ nhà đầu tư - Investor Relations - IR và cách thức phát triển hoạt động IR một cách chuyên nghiệp và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.
6 lợi ích của ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế

6 lợi ích của ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế

Để quản lý chất lượng các mặt hàng dụng cụ y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh, bộ tiêu chuẩn ISO 13485:2016 dành riêng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế ra đời. Đây là bộ tiêu chuẩn cao nhất mà các doanh nghiệp, tổ chức y tế đang áp dụng.
Các bước áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp đạt được kỳ vọng

Các bước áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp đạt được kỳ vọng

Một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các hoạt động giúp doanh nghiệp nhận biết mục tiêu và xác định các quá trình và nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Hệ thống quản lý chất lượng quản lý các quá trình tương tác và nguồn lực cần thiết để mang lại giá trị và thu được kết quả cho các bên quan tâm liên quan.
Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước

Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2022, bước sang năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý sẽ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn quốc tế

Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn quốc tế

Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) cho rằng, các tiêu chuẩn quốc tế đang giúp các nhà sản xuất phát triển sản phẩm và dịch vụ của họ một cách hiệu quả hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.