Doanh nghiệp Việt quan tâm tới tiêu chuẩn quốc tế ISO

Doanh nghiệp Việt quan tâm tới tiêu chuẩn quốc tế ISO

Theo các chuyên gia năng suất, Tiêu chuẩn ISO giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí , thông qua các hệ thống và quá trình cải thiện. Đồng thời, tăng sự hài lòng của khách hàng, thông qua cải thiện an toàn, chất lượng và quy trình; truy cập các thị trường mới , thông qua việc đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.
Vì sao doanh nghiệp thực phẩm cần áp dụng ISO 22000

Vì sao doanh nghiệp thực phẩm cần áp dụng ISO 22000

Điều tiên quyết đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đó là vấn đề an toàn vệ sinh. Chính vì vậy, việc áp dụng hệ thống ISO 22000 sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này, đồng thời cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.
Môi trường làm việc an toàn nhờ áp dụng ISO 45001 tại doanh nghiệp

Môi trường làm việc an toàn nhờ áp dụng ISO 45001 tại doanh nghiệp

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp do Tổ chức tiêu chuẩn hóa ban hành. Nội dung của tiêu chuẩn bao gồm các quy định nghiêm ngặt để tạo ra môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng ISO 45001 và đã thành công, tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn khi áp dụng công cụ này.
Hội nhập quốc tế “bỏ xa” các quy định hiện hành

Hội nhập quốc tế “bỏ xa” các quy định hiện hành

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, một số các quy định trong Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) đã không đáp ứng yêu cầu bảo đảm thi hành các cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán.
Quảng Ninh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng

Quảng Ninh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng

Trên cơ sở kết quả 30 mô hình điểm về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn từ 2015-2020 và 10 mô hình điểm năm 2021, năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai đề án giúp các doanh nghiệp mới tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng.
Cải thiện năng suất nhờ kiểm soát tốt quản lý tài sản

Cải thiện năng suất nhờ kiểm soát tốt quản lý tài sản

ISO 55001:2014 là một chuẩn mực đối với một hệ thống quản lý tài sản. Việc áp dụng ISO 55001 sẽ giúp doanh nghiệp chủ động quản lý vòng đời của tài sản từ việc mua lại cho đến khi ngừng sử dụng, nhờ đó giảm chi phí và cải thiện năng suất chất lượng.