Đã có 46 tiêu chuẩn TCVN phát triển đô thị thông minh

Đã có 46 tiêu chuẩn TCVN phát triển đô thị thông minh

Triển khai Đề án 950 phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành năm 2018, các Bộ, ngành đã và đang nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh.
Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Đẩy mạnh chiến lược tiêu chuẩn để tăng cường thương mại toàn cầu

Đẩy mạnh chiến lược tiêu chuẩn để tăng cường thương mại toàn cầu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các giao dịch quốc tế về hàng hoá và dịch vụ đang mở rộng thì việc đẩy mạnh chiến lược tiêu chuẩn của quốc gia là rất cần thiết. Điều này làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa của doanh nghiệp khi xâm nhập thị trường quốc tế với nhiều tiêu chuẩn khắt khe và cao hơn chính là tăng khả năng cạnh tranh của Quốc gia trên trường quốc tế.
Hải Phòng: Phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 tại địa phương

Hải Phòng: Phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 tại địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị “Phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương” cho đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Thành phố.