Phát triển tài chính tiêu dùng – kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị đối với Việt Nam Trong khuôn khổ Hội thảo "Tài chính tiêu dùng: Kênh dẫn vốn hiệu quả với người yếu thế" vừa tổ chức, TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, đã có bài viết nhằm làm rõ khái niệm tín dụng tiêu dùng và tài chính tiêu dùng, đồng thời đưa ra một số kiến nghị phát triển tài chính tiêu dùng an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát triển tài chính tiêu dùng – kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị đối với Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội thảo "Tài chính tiêu dùng: Kênh dẫn vốn hiệu quả với người yếu thế" vừa tổ chức, TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, đã có bài viết nhằm làm rõ khái niệm tín dụng tiêu dùng và tài chính tiêu dùng, đồng thời đưa ra một số kiến nghị phát triển tài chính tiêu dùng an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát triển tài chính tiêu dùng – kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị đối với Việt Nam

Phát triển tài chính tiêu dùng – kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị đối với Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội thảo "Tài chính tiêu dùng: Kênh dẫn vốn hiệu quả với người yếu thế" vừa tổ chức, TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, đã có bài viết nhằm làm rõ khái niệm tín dụng tiêu dùng và tài chính tiêu dùng, đồng thời đưa ra một số kiến nghị phát triển tài chính tiêu dùng an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Những nền tảng số Việt Nam có nhiều người dùng nhất

Những nền tảng số Việt Nam có nhiều người dùng nhất

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong các nền tảng số Việt Nam được người Việt dùng nhiều nhất là Zalo (trong lĩnh vực liên lạc); Sổ sức khỏe điện tử (trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe); ViettelPost (nhóm ứng dụng giao hàng), Vietcombank (nền tảng thanh toán số)...
Hướng tới mô hình sản xuất xanh trong nông nghiệp

Hướng tới mô hình sản xuất xanh trong nông nghiệp

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đánh giá sản xuất nông nghiệp đang phải đối mặt với chi phí tăng cao thời gian gần đây và có những dự báo còn tiếp tục tăng. Vì vậy, việc chuyển đổi sản xuất nông nghiệp xanh, tiết kiệm chi phí được xem là “mệnh lệnh".