VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đặt hàng gần 2.822 tỷ đồng quản lý, bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia . Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Đặt hàng gần 2.822 tỷ đồng quản lý, bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia

Ngày 24/5, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký kết Hợp đồng Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia (KCHTĐSQG) năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Bộ Tài chính đề xuất mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt giảm xuống còn 4%

[Infographics] Tìm hiểu dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc-Nam

Từ 12/12, vận hành thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phạm vi Hợp đồng được ký kết bao gồm: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; Công tác khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; Công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác.

Thời gian thực hiện Hợp đồng từ 00h00 ngày 01/01/2021 đến 24h00 ngày 21/12/2021; Tổng giá trị Hợp đồng là 2.821,9 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

Sau khi ký Hợp đồng, trong vòng 05 ngày làm việc, Bên A (Bộ Giao thông vận tải ) sẽ tạm ứng cho Bên B (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) 50% giá trị phần công việc. Công tác thanh toán, quyết toán, nghiệm thu bàn giao giữa 02 Bên thực hiện đúng quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đều thống nhất chỉ đạo: 2 bên khẩn trương triển khai nhanh những nhiệm vụ bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia nhằm đảm bảo hoạt động giao thông đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng, thu nhập, đời sống của người lao động ngành Đường sắt.

Trong quá trình thực hiện, hai bên trao đổi, thống nhất, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung còn vướng mắc để có căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện Hợp đồng một cách liên tục, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5/2021; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia do nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật”.

Tiếp đó, ngày 20/5/2021, Bộ Giao thông vận tải cũng đã có Văn bản số 4521/BGTVT-KCHT chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện công tác bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM