VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày 22/7, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) dưới sự tài trợ của USAID đã công bố Gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Nỗ lực triển khai công cuộc chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm

Bước đầu của quá trình chuyển đổi số

Doanh nghiệp và bài toán chuyển đổi số

Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số của cơ quan thuế

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 hướng tới mục tiêu 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng.

Đồng thời thiết lập được mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Riêng với Gói hỗ trợ chuyên sâu lần này, mục tiêu được đặt ra là có tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công, trở thành các bài học điển hình để nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp.

Dự kiến trong đợt đầu tiên, 15 doanh nghiệp được chọn sẽ được đoàn chuyên gia độc lập giàu kinh nghiệm của Chương trình hỗ trợ khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tham gia gói hỗ trợ này cần đáp ứng một số tiêu chí như có số lao động từ 50-500 lao động và thời gian thành lập từ 05 năm trở lên, có định hướng về chuyển đổi số, tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp, thuộc một trong số các lĩnh vực ưu tiên như cơ khí chế tạo, điện tử, nông nghiệp và chế biến nông sản, chế biến gỗ, sản phẩm nội thất, dệt may, dược phẩm, bao bì…

Đặc biệt, các doanh nghiệp có tham gia vào chuỗi cung ứng liên quan đến hoạt động xuất khẩu, các đơn vị có nữ là chủ sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp sẽ được ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, các doanh nghiệp được lựa chọn còn được hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp đầu chuỗi trong nước và quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, khi các doanh nghiệp cần tổ chức lại, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tìm kiếm các thị trường mới để thích ứng và phát triển./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM