VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Nông sản xuất siêu hơn 3,1 tỷ USD

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nông sản xuất siêu hơn 3,1 tỷ USD

Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng mạnh và đạt 24,23 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu khoảng 21,09 tỷ USD; toàn ngành đạt mức xuất siêu 3,14 tỷ USD.

Tin vui đối với ngành sản xuất, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

Mở đường xuất khẩu rau quả vào châu Âu: Kinh nghiệm từ vải thiều

Bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản

Năm 2025, mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 50-51 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt kế hoạch đề ra, đạt 24,23 tỷ USD (tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, xuất khẩu nông sản chính đạt 10,40 tỷ USD (tăng 13,3%); thủy sản đạt 4,05 tỷ USD (tăng 12,5%); lâm sản đạt 8,7 tỷ USD (tăng 61,5%).

Đóng góp vào sự tăng trưởng này có những mặt hàng với kim ngạch xuất khẩu tăng cao, gồm cao su (tăng 41,4% về khối lượng, 80% giá trị); hạt điều (tăng 22,2% và 11,1%), sắn và sản phẩm từ sắn (tăng 16,3% và 30,5%). Đặc biệt, hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm 6,7%, nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn đạt 499 triệu USD (tăng 40,5%). Những mặt hàng khác tăng giá trị chủ yếu nhờ khối lượng như: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,1 tỷ USD (tăng 74,8%), mây, tre, cói thảm đạt khoảng 447 triệu USD ( tăng 78,8%); tôm đạt 1,66 tỷ USD, tăng 8,5%.

Về thị trường xuất khẩu, Bộ NN&PTNT cho biết, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh đạt khoảng 6,7 tỷ USD (tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 27,9% tổng giá trị xuất khẩu). Thị trường Trung Quốc nhập khẩu khoảng 4,75 tỷ USD (tăng 32,1% và chiếm 19,6% tổng giá trị xuất khẩu).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 21,09 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại toàn ngành đạt mức xuất siêu 3,14 tỷ USD (giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2020).

Trước kết quả tích cực của 6 tháng đầu năm, Bộ NN&PTNT dự kiến sẽ nâng mục tiêu xuất khẩu nông sản năm nay lên 45 tỷ USD, cao hơn 3 tỷ USD so với chỉ tiêu Chính phủ giao đầu năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM