Tài sản của các ngân hàng thương mại tăng mạnh

PV.

Bất chấp những khăn của nền kinh tế và yêu cầu trích lập dự phòng, khối tài sản của các ngân hàng thương mại vẫn tăng mạnh trong hơn 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2016 tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 7.868.261 tỷ đồng. Nguồn: internet
Tính đến ngày 30/6/2016 tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 7.868.261 tỷ đồng. Nguồn: internet

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, khối ngân hàng thương mại Nhà nước có tốc độ tăng cao nhất khi trong tháng 6 tổng tài sản của khối này đã tăng thêm 116.798 tỷ đồng lên mức 3.522.520 tỷ đồng.

Tiếp đó là khối ngân hàng thương mại cổ phần khi tổng tài sản của khối này cũng tăng 99.807 tỷ đồng lên mức 3.154.574 tỷ đồng.

Khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài đứng thứ ba với mức tăng 15.450 tỷ đồng lên mức 828.948 tỷ đồng.

Trong tháng 6, tổng tài sản của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tăng 4.182 tỷ đồng lên mức 154.368 tỷ đồng, trong khi Ngân hàng Hợp tác tăng 161 tỷ đồng lên mức 24.056 tỷ đồng...

Nếu xét về giá trị tuyệt đối, khối ngân hàng thương mại Nhà nước vẫn đang dẫn đầu về giá trị tài sản đạt 3.522.520 tỷ đồng; đứng thứ hai là khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 3.154.574 tỷ đồng; khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài đứng thứ 3 với tổng tài sản 828.948 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 30/6/2016 tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 7.868.261 tỷ đồng, tăng 237.003 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 5 và tăng 548.948 tỷ đồng (tương đương tăng 7,5%) so với cuối năm 2015.