Tạm dừng 4 địa điểm tập kết hàng hóa tại Cao Bằng

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có các quyết định tạm dừng hoạt động 4 địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới tại Cao Bằng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, 4 địa điểm tạm dừng hoạt động của các đơn vị gồm: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hạnh Thông (địa chỉ tại Khu vực cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng); Công ty TNHH Quang Thành Đông Khê (địa chỉ tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng); Công ty TNHH Việt Long (địa chỉ tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng); và Hợp tác xã Đức Huy (địa chỉ tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Trong thời hạn 6 tháng liên tiếp các địa điểm trên không có hoạt động đưa hàng hóa vào, ra, Cục Hải quan Cao Bằng đã thực hiện kiểm tra, lập biên bản xác nhận lượng hàng tồn tại địa điểm tập kết với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm.

Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu các đơn vị trên không có văn bản đề nghị đưa địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới hoạt động trở lại, Cục Hải quan Cao Bằng kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan quyết định chấm dứt hoạt động.