Tầm quan trọng của nguyên tắc định hướng khách hàng trong ISO 9001:2015

Nguyễn Hiền

Nguyên tắc định hướng khách hàng trong quản lý chất lượng rất quan trọng đối với doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là sự thay đổi có tính bước  ngoặt.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là sự thay đổi có tính bước ngoặt.

Theo chuyên gia, chất lượng định hướng bởi khách hàng là yếu tố chiến lược, dẫn tới khả năng chiếm lĩnh thị trường, duy trì và thu hút khách hàng. Nó đòi hỏi phải luôn nhạy cảm với những khách hàng mới, yêu cầu thị trường và đánh giá những yếu tố dẫn tới sự thỏa mãn khách hàng.

Đồng thời, nó cũng đòi hỏi ý thức cải tiến, đổi mới công nghệ, khả năng thích ứng nhanh và đáp ứng nhanh chóng, mau lẹ các yêu cầu của thị trường; giảm sai lỗi khuyết tật và khiếu nại của khách hàng. Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Theo các chuyên gia, hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là sự thay đổi có tính bước ngoặt khi khái niệm “sản phẩm là cái do doanh nghiệp sản xuất ra” đã được chuyển sang “sản phẩm là cái mà doanh nghiệp có thể mang đến cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng”.

Định hướng của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ khách hàng hiện tại và tương lai của mình là những ai, họ ở đâu và họ muốn gì. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi đó được nhìn bằng con mắt của chính khách hàng.

Nhu cầu của khách hàng sẽ luôn được thỏa mãn từ sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đã, đang cung cấp cho khách hàng và khi đó doanh nghiệp sẽ luôn luôn tìm mọi cách để cải tiến các sản phẩm, dịch vụ đó.