Tạm ứng hơn 365 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính tạm ứng 365,575 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho các địa phương để hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở các hộ có công với cách mạng.

Theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, ngân sách nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà.

Theo quy định, trong năm 2013, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng theo danh sách các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 gồm 53 địa phương, số hộ cần hỗ trợ về nhà ở là 72.153 hộ.

Theo Bộ Tài chính, với 72.153 hộ nói trên, ngân sách trung ương cần bố trí 2.232,075 tỷ đồng. Đến nay, mới bố trí 1.866,5 tỷ đồng, còn thiếu 365,575 tỷ đồng.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ này tạm ứng 365,575 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho các địa phương để hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở các hộ người có công với cách mạng theo danh sách đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí trong kế hoạch năm 2015 và các năm sau để thu hồi vốn ứng theo quy định.