Tăng cường quản lý và sử dụng vốn ODA

VPCP

(Tài chính) Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1257/QĐ-TTg ngày 25/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014 – 2015, trong đó hướng đẩy nhanh hơn tiến độ hoàn tất các nhiệm vụ để kịp tiến độ đàm phán, ký kết hiệp định tài trợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Phó Thủ tướng yêu cầu, các Bộ, ngành và địa phương có nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án nhằm hạn chế tối đa các điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện dự án để tránh gây lãng phí và kéo dài thời gian thực hiện dự án; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý dự án.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh lại số liệu về vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác; thống kê các dự án đã hoàn thành thủ tục quyết toán.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các nhà tài trợ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất thành lập Nhóm chuyên trách hỗ trợ giải quyết vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án; nghiên cứu, đề xuất vay vốn ODA để hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho một số dự án được lựa chọn.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải nghiên cứu, bổ sung các quy định về phòng, chống tham nhũng trong khung khổ pháp lý về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; tăng cường kiểm tra, giám sát thực tế để ngăn ngừa các vi phạm; rà soát, đánh giá lại tính minh bạch trong quản lý, thực hiện các chương trình, dự án đang triển khai, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 31/12/2014.

Với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, xử lý kịp thời việc quyết toán cho các chương trình, dự án, không để kéo dài, tồn đọng.