Tăng cường xử phạt vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

PV.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nhằm nâng cao tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường xử phạt các lỗi vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ đầu năm tới nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 49 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong đó xử phạt vi phạm quy định về công bố thông tin chiếm phần lớn.

Các lỗi vi phạm công bố thông tin phổ biến như: chậm công bố thông tin tài chính, công bố thông tin không chính xác, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hoặc người có liên quan bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin.

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2013 đã nâng mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo đó, các trường hợp công ty đại chúng không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng; đối với các cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, nhà đầu tư nội bộ và người có liên quan là tổ chức có thể bị phạt tiền đến 150 triệu đồng và nếu là cá nhân vi phạm thì có thể bị phạt tiền đến 75 triệu đồng.