Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

PV.

Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực từ ngày 10/2/2017 đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa.

Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư 36 đã áp dụng hình thức để doanh nghiệp tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu. Tuy nhiên các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn.

Bên cạnh đó, Thông tư còn cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật (không giới hạn thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm);

Đồng thời, cho phép việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi các tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và nước ngoài. Không giới hạn về việc phải thử nghiệm dán nhãn năng lượng tại các tổ chức thử nghiệm độc lập.

Ngoài ra, Thông tư 36 cũng quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định tổ chức thử nghiệm và công nhận kết quả thử nghiệm của các tổ chức thử nghiệm đối với sản phẩm thiết bị cũng được quy định thông thoáng hơn.

Cụ thể, đối với tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng trong nước chỉ cần đáp ứng quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Như vậy, các tổ chức thử nghiệm độc lập và các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất ở nước ngoài không cần đăng ký để được Bộ Công Thương chỉ định hay công nhận, thừa nhận. Các doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm hàng hóa nhập khẩu chỉ cần gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh các phòng thử nghiệm nêu trên đáp ứng các điều kiện và gửi kèm cùng hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng về Bộ Công Thương.

Thông tư 36 cũng bổ sung quy định miễn trừ dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu phi thương mại, hàng hóa, phụ tùng thay thế, dự phòng nhập khẩu đơn chiếc phục vụ cho các công trình, dự án, nhà máy sản xuất; hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập - tái xuất; hàng quá cảnh chuyển khẩu; hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu; hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân;

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về dán nhãn năng lượng điện tử, theo đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện, thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng giấy thông thường. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây được coi là bước đột phá lớn trong cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công Thương, tuy nhiên cần tăng cường hậu kiểm để bảo đảm sự tuân thủ của doanh nghiệp sau khi Thông tư có hiệu lực.

Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng được lựa chọn nhiều hình thức gửi hồ sơ như trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua mạng online, dịch vụ công ở mức độ 4 xử lý hoàn toàn trên mạng.Cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý hậu kiểm sau khi doanh nghiệp tiến hành dán nhãn và lưu thông trên thị trường.

Thông tư 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012/TT-BCT về quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, theo hướng bãi bỏ các quy định đang bị phàn nàn là gây khó cho doanh nghiệp.