Tạp chí Tài chính bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Bộ

pv.

Ngày 8/10, Tạp chí Tài chính đã bảo vệ thành công Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2014: “Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về lịch sử 70 năm Tài chính Cách mạng Việt Nam (Bổ sung tư liệu 65 năm Tài chính Việt Nam qua tư liệu, hình ảnh và 5 năm tiếp theo)” do ThS. Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính) làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài.

Buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ có sự tham dự của Hội đồng Khoa học cấp Ngành do TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế và TS. Lê Hải Mơ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính làm phản biện cùng các thành viên và thư ký Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính, Chủ nhiệm đề tài cho biết, Đề tài “Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về lịch sử 70 năm Tài chính Cách mạng Việt Nam (Bổ sung tư liệu 65 năm Tài chính Việt Nam qua tư liệu, hình ảnh và 5 năm tiếp theo)” được nghiên cứu với mục tiêu sưu tầm, hệ thống hóa, công bố các tư liệu và hình ảnh về những hoạt động nổi bật của ngành Tài chính trong giai đoạn 2011 - 2015 nhằm giúp cho công tác lưu trữ, trưng bày cũng như giáo dục truyền thống về lịch sử 70 năm trưởng thành và phát triển của ngành Tài chính.

Ths. Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính, Chủ nhiệm đề tài trình bày tại buổi nghiệm thu.

Ths. Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính, Chủ nhiệm đề tài trình bày tại buổi nghiệm thu.

Theo đó, Nhóm nghiên cứu đề tài đã sưu tầm, tuyển chọn tư liệu và hình ảnh dựa trên những sự kiện nổi bật của ngành Tài chính hàng năm. Từ các sự kiện đó, tìm các hình ảnh ghi lại diễn biến sự kiện, đồng thời phát triển ra những giai đoạn trước và sau sự kiện, nhằm có được những hình ảnh, tư liệu đầy đủ, chất lượng diễn tả được các sự kiện nổi bật của ngành Tài chính giai đoạn 2011 – 2015. Đề tài đã tập hợp, sàng lọc, phân loại, hệ thống hóa khoảng 430 bức ảnh kèm theo chú giải về các hoạt động nổi bật của ngành Tài chính Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 được trình bày với bố cục 3 phần gồm 12 chuyên đề, trung bình mỗi chuyên đề khoảng hơn 30 hình ảnh, có chú giải rõ ràng.

Đánh giá về Đề tài này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, phản biện 1 đề tài chia sẻ, Đề tài đã chọn được không ít những bức ảnh quý, đặc trưng đại diện cho các chủ đề nhằm tái hiện các hoạt động của Ngành những năm 2011 – 2015. Kết quả của Đề tài Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về lịch sử 70 năm Tài chính Cách mạng Việt Nam không chỉ dừng lại ở giá trị tư liệu hình ảnh thu thập được mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ ngành Tài chính. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn vì thế được nâng cao hơn nhiều.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, phản biện 1 đánh giá về đề tài.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, phản biện 1 đánh giá về đề tài.

Cùng nhận định trên, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả lao động công phu, sáng tạo của Nhóm tác giả, Đề tài đã góp phần bổ sung, hoàn thiện thêm tư liệu, tạo nên một bức tranh tổng thể về sự phát triển của ngành Tài chính trong 70 năm qua tư liệu hình ảnh. Đồng thời, giúp cho công tác nghiên cứu, lưu trữ, trưng bày có hệ thống và khoa học hơn.

Với những kết quả mà Đề tài Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về lịch sử 70 năm Tài chính Cách mạng Việt Nam (Bổ sung tư liệu 65 năm Tài chính Việt Nam qua tư liệu, hình ảnh và 5 năm tiếp theo) đã đạt được, Hội đồng Khoa học cấp Ngành đã kết luận: Đề tài đáp ứng đủ điều kiện của một đề tài cấp Bộ và nhất trí nghiệm thu Đề tài với đánh giá loại Giỏi.