Tập đoàn Bảo Việt: Chọn phát triển bền vững để khẳng định vị thế

ThS. Lê Thị Tuyết Mai - Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính

Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, các doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển bền vững đang thực sự chứng minh được bản lĩnh và vị thế trên thị trường. Với Tập đoàn Bảo Việt, phát triển bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược, bởi đầu tư cho các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững chính là đầu tư cho tương lai và dựa vào các yếu tố bền vững để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Đứng đầu thị trường với doanh thu phí bảo hiểm gốc

Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 25.675 tỷ đồng, vượt kế hoạch 14,1%, tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 13.458 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,4% trong tổng doanh thu hợp nhất; Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ đạt 7.192 tỷ đồng, đóng góp 28% vào doanh thu hợp nhất; Lĩnh vực dịch vụ tài chính và khác đóng góp 19,6% tổng doanh thu hợp nhất với 5.025 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn tăng mạnh, đạt 72.996 tỷ đồng, tăng gần 14.500 tỷ đồng (24,7%) so với thời điểm cuối năm 2015...

Năm 2016, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng mạnh về tổng doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu khai thác mới, trong đó tổng doanh thu đạt 17.117 tỷ đồng, tăng trưởng 30,9%; doanh thu khai thác mới đạt 3.056 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2015. Bộ Tài chính đã chấp thuận cho Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp (DN) có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính 2016 do các công ty bảo hiểm phi nhân thọ công bố, Bảo hiểm Bảo Việt giữ vị trí số 1 thị trường với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 6.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Việt cũng là DN nhiều năm liền giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm giữ lại trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 5.481 tỷ đồng.

Trên thị trường bảo hiểm, thời gian qua, các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục tạo được nhiều dấu ấn khi không chỉ đầu tư cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mà còn đẩy mạnh mở rộng hệ thống mạng lưới để hỗ trợ và phục vụ khách hàng tốt hơn. Theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt vừa tiếp tục nâng tổng số công ty thành viên lên gần 80 và trên 300 phòng bảo hiểm khắp cả nước.

Với Bảo Việt Nhân thọ, ngay từ tháng 1/2017, đã mở rộng mạng lưới từ 65 công ty lên 70 công ty, và là DN bảo hiểm nhân thọ duy nhất trên thị trường sở hữu một mạng lưới công ty thành viên vững chắc rộng khắp trên toàn quốc nhằm mang lại sự phục vụ thuận tiện nhất cho khách hàng.

Tiên phong thí điểm triển khai thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững

Với Bảo Việt, việc lập Báo cáo Phát triển bền vững thường niên là để rà soát lại chiến lược phát triển bền vững cũng như nhìn nhận và đánh giá lại các hoạt động mà DN đã thực hiện trong năm.

Thông qua đó, DN cũng nhìn nhận và đánh giá được những đóng góp về mặt xã hội và môi trường, từ đó giúp DN cân bằng được các kế hoạch hoạt động sắp tới vì mục tiêu phát triển bền vững của DN và xã hội.

Do vậy, dù Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) - phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất dự kiến chính thức được sử dụng phổ biến vào năm 2018 nhưng Bảo Việt đã tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn này cho Báo cáo phát triển bền vững năm 2016.

Hệ thống báo cáo này đã giúp Bảo Việt xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, xác định các vấn đề trọng yếu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo dõi đánh giá và thực hiện truyền thông một cách có hệ thống.

Là DN tiên phong thí điểm triển khai lập Báo cáo Phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế mới nhất, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Bảo Việt còn áp dụng bộ chỉ số đánh giá DN bền vững Việt Nam (CSI), được xây dựng như là thước đo giá trị của DN dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, như là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu, đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của DN được bền vững hơn.

Kiểm toán nội bộ Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững

Nếu như năm trước, Bảo Việt là DN mở màn cho xu hướng thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới, thì năm nay, Bảo Việt tiên phong thực hiện đảm bảo bởi Khối Kiểm toán nội bộ các nội dung liên quan tới tiêu chuẩn thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững GRI Standards.

Theo đó, cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính bởi Công ty Kiểm toán E&Y theo cả chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS), Bảo Việt còn kiểm toán các chỉ tiêu phi tài chính. Để đảm bảo độ tin cậy của một số chỉ số trên Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016, Khối Kiểm toán nội bộ thuộc Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc đảm bảo một số chỉ số phát triển bền vững.

Khối Kiểm toán nội bộ đã đưa ra các ý kiến đánh giá độc lập, khách quan về các chỉ số phát triển bền vững được lựa chọn và rà soát các khuyến nghị của PwC Việt Nam có liên quan đến phạm vi đánh giá dựa trên các thủ tục đã được quy định tại Quy trình Kiểm toán nội bộ và các Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ quốc tế, các hướng dẫn của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ công bố.

Quy định này yêu cầu các kiểm toán viên của Khối Kiểm toán nội bộ tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phương pháp đánh giá dựa trên rủi ro cho các bước tiến hành từ khâu lập kế hoạch, triển khai nhằm đưa ra kết luận.

Đồng thời, các khuyến nghị để cải thiện quy trình lập báo cáo và trình bày Báo cáo Phát triển Bền vững cũng được đưa ra rõ ràng như: Thành phần nhóm công tác lập báo cáo phát triển bền vững; Thay đổi tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển bền vững; Đào tạo, hướng dẫn về việc tính toán và trình bày các chỉ số báo cáo…

Hoàn thiện Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực quốc tế IIRC

Là DN tiên phong thực hiện Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế IIRC, Bảo Việt khẳng định quyết tâm không ngừng gia tăng giá trị của DN và các bên liên quan.

Báo cáo Tích hợp năm 2016 của Bảo Việt hội tụ các yếu tố cơ bản và cốt lõi của một báo cáo tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ gắn kết và xâu chuỗi các vấn đề trọng yếu như chiến lược và định hướng kinh doanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025, mà còn đưa ra các yếu tố tạo động lực tăng trưởng, các nội dung về quản trị DN, quản trị rủi ro cũng như các vấn đề môi trường, xã hội.

Việc triển khai Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực IIRC giúp tích hợp thông tin được lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội. Nhờ đó, đã cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định đầu tư trong dài hạn.