Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, điện, bất động sản


Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, giám đốc sở tài chính các tỉnh, thành phố tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, điện lực, bất động sản, các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù…

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trong Ngành tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trong Ngành tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Nguồn: internet

Thanh, kiểm tra các doanh nghiệp rủi ro cao

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, giám đốc sở tài chính các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính phải bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị; đồng thời phải gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng tài sản công.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 cần tập trung vào những nội dung trọng tâm như: thanh tra việc thực hiện thu nộp NSNN; chú trọng thanh tra chống thất thu thuế, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế.

Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro về thu nộp NSNN lớn; doanh nghiệp hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, nợ đọng thuế lớn; doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, điện lực, kinh doanh bất động sản; doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù…; doanh nghiệp, tổ chức tài chính ngân hàng; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chuyển giá.

Doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, giá cả không ổn định, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu, gia công cho thương nhân nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất cũng là đối tượng tập trung thanh, kiểm tra.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, giám đốc sở tài chính các tỉnh, thành phố tập trung tăng cường thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị chú trọng thanh tra, kiểm tra tính minh bạch của doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, trong việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kê khai, nộp NSNN và hưởng các chính sách ưu đãi về thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra giá, trong đó tập trung thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về giá, thuế nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

Xác định các khoản chi ngân sách còn lãng phí, không hiệu quả

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị chú trọng công tác thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chi NSNN. Trong đó, tập trung thanh tra việc bố trí, giao dự toán; quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi NSNN, chú ý các khoản chi hỗ trợ từ NSNN, xác định các khoản chi NSNN còn lãng phí, không hiệu quả.

Trong công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư, cần chú trọng thanh kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, nhất là việc triển khai, thực hiện phân bổ vốn theo chỉ đạo của Chính phủ; tập trung thanh tra các dự án lớn, dự án trọng điểm để kịp thời kiến nghị các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... đi sâu kiểm tra các dự án triển khai chậm, điều chỉnh tiến độ, dự án nhiều lần tăng tổng mức đầu tư...

Thanh tra, kiểm tra việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, nguồn kinh phí dự phòng; công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí, hàng hóa cứu trợ phòng chống thiên tai, các khoản hỗ trợ từ ngân sách Trung ương,...

Cùng với đó, công tác thanh tra hành chính, kiểm tra nội bộ phải được tăng cường; tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Đối với thanh tra chuyên đề, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị cần căn cứ vào yêu cầu quản lý và chỉ đạo điều hành của từng cấp, chú trọng xây dựng kế hoạch thanh tra các chuyên đề diện rộng và chuyên sâu.

Bộ Tài chính yêu cầu công tác thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính tập trung chủ yếu vào thanh tra công tác quản lý và sử dụng NSNN, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác; tập trung thanh tra bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng NSNN lớn, có cơ chế tài chính đặc thù...