Tập trung xử lý nợ xấu và ngân hàng yếu kém

Theo daibieunhandan.vn

Chính phủ yêu cầu tập trung xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cụ thể, Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo dõi sát tình hình tiền tệ thế giới và trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ cũng yêu cầu điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm ổn định mặt bằng lãi suất; trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

NHNN cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, trong đó tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. 

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước chủ động xây dựng phương án, kịch bản, lộ trình điều chỉnh giá một cách chặt chẽ theo cơ chế thị trường một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát ở mức không quá 4%.