Tháng 3, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tiếp tục diễn biến sôi động

PV.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 3/2021, giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 18,4%, trong khi giao dịch cổ phiếu HNX30 tăng 113%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tháng 3, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tiếp tục có diễn biến sôi động. Tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số HNXIndex đạt 286,67 điểm, tăng 15,03% so với cuối tháng trước.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 3 đạt 3,65 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 158 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.517,5 tỷ đồng/phiên, tăng 47% so với tháng trước.

Chỉ số giá cổ phiếu của tất cả các ngành đều tăng điểm, trong đó chỉ số ngành Tài chính tăng mạnh nhất 113,22 điểm (27,19%) đạt 529,66 điểm; chỉ số ngành Công nghiệp tăng 22,26 điểm (9,58%) đạt 254,58 điểm, và ngành Xây dựng tăng 18,87 điểm (8,17%) đạt 249,70 điểm.

Số liệu sơ bộ của HNX cho thấy, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 3/2021 gồm: SHB với 922.820.307 cổ phiếu; PVS với 285.183.677 cổ phiếu; KLF với 244.255.547 cổ phiếu; HUTvới 191.504.539 cổ phiếu; SHS với 191.008.123 cổ phiếu. Trong khi đó, 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 3/2021 gồm SHB với 4.469.800 cổ phiếu; PVS với 2.200.666 cổ phiếu; NVB với 2.001.300 cổ phiếu; SHS với 528.900 cổ phiếu; VCS với 490.500 cổ phiếu.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 tăng 113% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 2.390 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 41,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,43% khối lượng giao dịch và 71,53% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 59,08 điểm (21,86%) đạt mức 329,33 điểm tại thời điểm cuối tháng 3/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức tăng 54,34 điểm (9,14%) đạt 649,02 điểm.

Bảng 1: 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 3/2021

STT

MCK

Thay đổi (điểm)

Thay đổi (%)

1

KTT

10.100

219,57

2

SPI

8.100

147,27

3

ITQ

3.800

122,58

4

ART

4.800

94,12

5

APP

3.500

83,33

Nguồn: hnx.vn

Bảng 2: 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 3/2021

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

SHB

922.820.307

2

PVS

285.183.677

3

KLF

244.255.547

4

HUT

191.504.539

5

SHS

191.008.123

Nguồn: hnx.vn

Bảng 3: 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 3/2021

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

SHB

4.469.800

2

PVS

2.200.666

3

NVB

2.001.300

4

SHS

528.900

5

VCS

490.500

Nguồn: hnx.vn

Bảng 4: 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất tháng 3/2021

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

PVS

7.838.500

2

CEO

2.144.800

3

BVS

1.449.200

4

APS

1.231.700

5

SHS

1.141.410

Nguồn: hnx.vn

Tháng 3/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 45 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 840 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 354 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 494 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 140 tỷ đồng.

Với những diễn biến khá sôi động như vậy, giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 3 đạt hơn 338,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với cuối tháng 2/2021. Về quy mô thị trường, tháng 3/2021, HNX có 3 doanh nghiệp niêm yết mới, đồng thời có 3 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 37,31 triệu cổ phiếu.

Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 356 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 136 nghìn tỷ đồng.