Tháng 5, HNX tổ chức đấu giá đạt hơn 126,3 triệu cổ phần

PV.

Tháng 5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần với tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 3 phiên này đạt hơn 126,3 triệu cổ phần, gấp 4 lần so với tháng trước.

Tháng 5/2017, HNX đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần trong đó có 1 phiên bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp, 1 phiên phát hành ra công chúng của Tổng công ty Viglacera – Công ty cổ phần (CTCP) và một phiên đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại CTCP Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội.
Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 5/2017
Nguồn: hnx.vn

Nguồn: hnx.vn

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 3 phiên này đạt hơn 126,3 triệu cổ phần, gấp 4 lần so với tháng trước. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 322,7 triệu cổ phần, cao hơn 155% so với khối lượng chào bán.  
Kết quả, 100% cổ phần chào bán (tương đương hơn 126,3 triệu cổ phần) đã được bán hết cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 2.000 tỷ đồng, cao hơn 466,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm.
Trung bình một phiên, tổng giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 675,6 tỷ đồng, gấp 19 lần so với tháng 4.  Nhà nước thu về từ các phiên IPO và thoái vốn hơn 86 tỷ đồng.  

Danh sách các phiên đấu giá tháng 6/2017

Nguồn: hnx.vn

Nguồn: hnx.vn

Điểm nhấn trong hoạt động đấu giá tháng 5 của HNX là phiên phát hành ra công chúng của Tổng công ty Viglacera - CTCP có số lượng nhà đầu tư tham dự cao nhất trong vòng 5 năm qua với tổng cộng 1.026 nhà đầu tư.
Nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức rất quan tâm cổ phiếu của Tổng Công ty Viglacera, với khối lượng chào bán của Viglacera là 120 triệu cổ phần nhưng số lượng đặt mua cao gấp 2,62 lần. Phiên đấu giá đã thu về cho doanh nghiệp hơn 1.941 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 465 tỷ đồng.